Edyta Smyk

e.smyk@paderewski.lublin.pl
  • edukacja wczesnoszkolna
  • koordynatorka zajęć dodatkowych
  • klub konstruktora
  • wychowawczyni klasy 2c

Motto:

Martwimy się o to, kim dziecko będzie jutro, a zapominamy, że dzisiaj również jest kimś. Stacia Tausche

Kwalifikacje zawodowe:

jest nauczycielką kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego, ukończyła studia podyplomowe Kształcenie w integracji uczniów niepełnosprawnych. Publikowała w lubelskim czasopiśmie dla nauczycieli „Ad rem”. Najważniejsza dla niej jest przyjazna atmosfera towarzysząca zajęciom, współpraca z dziećmi i rodzicami.  Kształcone umiejętności to wg niej narzędzie do samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwiązywania problemów przez uczniów.

Pasje:

psychologia dziecka, wycieczki i wędrówki krajoznawcze, malowanie, rozwiązywanie krzyżówek, gry logiczne

Współpraca: