Elwira Przyjemska

e.przyjemska@paderewski.lublin.pl
  • język angielski
  • wychowawczyni pomocnicza klasy 4b

Motto:

Największym niebezpieczeństwem dla większości z nas nie jest to, że mierzymy za wysoko i nie osiągamy celu, ale to że mierzymy za nisko i cel osiągamy.

Kwalifikacje zawodowe:

według niej, to nie tylko nauka języka, ale narzędzie do poszerzania horyzontów o kulturze, do pobudzania dyskusji oraz kształtowania postaw młodzieży. Jej uczniowie osiągają wysokie wyniki podczas egzaminów gimnazjalnych oraz ósmoklasisty. Opracowała program autorski „Nekla poszerza horyzonty”, trzykrotnie zdobyła tytuł wychowawczyni z pasją do integracji zespołów klasowych. Jest absolwentką filologii angielskiej o specjalności nauczanie języka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad dziesięciu lat aktywna nauczycielka w szkołach podstawowych oraz gimnazjach, organizatorka licznych wycieczek po Polsce i Europie, a także egzaminator OKE z egzaminu ósmoklasisty. Poza Paderewskim: Recenzuje książki i prowadzi bloga książkowego „Księgarka na regale”. Prowadzi zajęcia, konwersacje i nauczanie o kulturze w Centrum Językowym Paderewski.

Pasje:

recenzowanie książek, prowadzenie bloga książkowego, fotografia, kino niszowe i europejskie, wyjazdy na koncerty

Współpraca: