Ewa Szajda

e.szajda@paderewski.lublin.pl
  • edukacja wczesnoszkolna
  • wychowawczyni klasy 3a

Motto:

Logika zaprowadzi Cię z punku A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi Cię wszędzie. Albert Einstein

Kwalifikacje zawodowe:

w nauczaniu najważniejsze są szacunek, rozwój samodzielności, kreatywności i pracy w grupie. W szkole uczniowie poznają samych siebie, uczą się pokonywać trudności i dążyć do celu. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Pracowała z dziećmi i młodzieżą w szkołach brytyjskich. Posiada certyfikaty z języka angielskiego. Szkoliła się w zakresie psychologii dziecka oraz wspierania uczniów z mniejszości narodowych na Uniwersytecie Warwick w Wielkiej Brytanii.

Pasje:

język i kultura brytyjska, muzyka, podróże, ogród

Współpraca: