Grażyna Tyszkiewicz

g.tyszkiewicz@paderewski.lublin.pl
  • religia

Motto:

Żaden człowiek siły swojej nie zna, dopóki jej w potrzebie z siebie nie dobędzie. Eliza Orzeszkowa

Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się do kompletacji prawdy. Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio

Panie, przenikasz i znasz mnie, Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zmysły. Ps. 139

Kwalifikacje zawodowe:

katechetka. Zaocznie studiuje Psychologię na WSEI w Lublinie. Ukończyła kurs wychowawcy kolonijnego. Za najważniejsze w nauczaniu uważa indywidualne podejście. Każdego ucznia traktuje z szacunkiem, respektując jego autonomię i wolność.

Pasje:

fotografia, jazda figurowa na łyżwach, taniec, literatura (psychologiczna, teologiczna), muzyka klasyczna (m.in. utwory grane na pianinie, opera) oraz utwory TGD

Współpraca: