Grzegorz Komor

g.komor@paderewski.lublin.pl
  • wychowanie fizyczne
  • lider zespołu wf
  • wychowawca klasy 7c
  • koszykówka

Motto:

Inwestujemy w to, co najcenniejsze… ludzi.

Kwalifikacje zawodowe:

jest trenerem I klasy piłki nożnej oraz koordynatorem szkolenia w Stowarzyszeniu Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin i UKS Widok. Specjalista w zarządzaniu projektami unijnymi EFS. Przekazywanie zamiłowania do ruchu i aktywności fizycznej jest głównym celem jego pracy z młodzieżą.

Pasje:

sport, podróże, polityka

Współpraca: