Jaco Snyman

j.snyman@paderewski.lublin.pl
  • native speaker j. angielskiego
  • English Communication

Motto:

Yesterday’s the past, tomorrow’s the future, but today is a gift. That’s why it’s called the present. Master Oogway (Kung Fu Panda)

Kwalifikacje zawodowe:

certyfikowany nauczyciel języka angielskiego Cambridge CELTA i DELTA oraz YL Extension to CELTA. Egzaminator TELC i ETS. Jest również nauczycielem i metodykiem nauczania w Centrum Językowym Paderewski.

Pasje:

nowe formy i metody nauczania, sport (fan rugby)

Współpraca: