Justyna Parzniewska

j.parzniewska@paderewski.lublin.pl
  • wychowawczyni świetlicy szkolnej

Motto:

Uśmiechaj się do świata, a świat będzie uśmiechał się do ciebie. Maria Ernestam

Kwalifikacje zawodowe:

ukończyła pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną z nauczaniem języka angielskiego – studia magisterskie. Pracowała jako nauczyciel przedszkolny, prowadziła warsztaty plastyczne z dziećmi w klubie dziecięcym „Fryderyk” w Lublinie. Za najważniejsze w nauczaniu uważa okazywanie dziecku należytego szacunku, by wiedziało, że jest ważne i to, co robi, jest ważne; budowanie relacji z dziećmi i słuchanie ich potrzeb, by czuły się komfortowo i bezpiecznie, ponieważ to sprzyja poznawaniu świata; czerpanie radości z działania i tworzenia; wzmacnianie pozytywne i docenianie starań dziecka.

Pasje:

prace plastyczne, książki, szycie i krawiectwo

Współpraca: