Katarzyna Kijek-Kubejko

k.kijek@paderewski.lublin.pl
  • wicedyrektorka
  • koordynatorka programu IB PYP
  • język hiszpański
  • klub francuski

Motto:

Światy widziane z różnych punktów są różnymi światami. Więc mogę żyć w tylu światach, ile z nich jestem w stanie zobaczyć. Olga Tokarczuk

Kwalifikacje zawodowe:

posiada certyfikat CAE z języka angielskiego, zna język portugalski i francuski. Entuzjastka nauczania opartego na dociekaniu (inquiry-based learning), rozwijania poczucia sprawczości i samodzielności u uczniów, a także budowania w klasie relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Od 2021 roku posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Expert, współprowadzi podcast edukacyjny 'Educatio Perpetua!’.

Pasje:

literatura, języki obce, podróże, joga, śpiew

Współpraca: