Magda Kłębokowska-Kisiel

m.klebokowska@paderewski.lublin.pl
  • edukacja wczesnoszkolna
  • wychowawczyni klasy 2b

Motto:

Człowiek jest takim, jakim jest jego działanie, człowiek nie jest niczym innym niż jego życie. Jean-Paul Sartre

Kwalifikacje zawodowe:

posiada uprawnienia Kierownika wycieczek szkolnych, ukończyła szkolenia z zakresu  pierwszej pomocy, zdobyła uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

Pasje:

literatura, muzyka, taniec współczesny, sport

Współpraca: