Magdalena Kosior-Szychiewicz

m.kosior@paderewski.lublin.pl
  • język niemiecki
  • opiekun koła olimpijskiego

Motto:

Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię. J. W. Goethe

Kwalifikacje zawodowe:

nauczanie języka wiąże z promowaniem różnorodności językowej i kulturowej. Jest egzaminatorem maturalnym, licencjonowanym egzaminatorem Certyfikatów Języka Niemieckiego TELC, współautorką Zeszytu Maturalnego z języka niemieckiego. Jej uczniowie to laureaci kuratoryjnego konkursu języka niemieckiego. Koordynuje wymianę polsko-niemiecką ze szkołą w Oldenburgu oraz projekty eTwinning.

Pasje:

literatura współczesna, teatr, podróże, wycieczki rowerowe, pływanie

Współpraca: