Marzenna Rybka

m.rybka@paderewski.lublin.pl
  • wiedza o społeczeństwie

Motto:

Refren piosenki: “Always look on the bright side of life” (Zawsze patrz na jasną stronę życia).

Kwalifikacje zawodowe:

jej sukcesy to wysokie wyniki w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie (średnia ocen o 23% wyższa od średniej krajowej), laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych.

Pasje:

muzyka baroku, ludowa muzyka irlandzka i szkocka, dzieje filmu, historia sztuki (przede wszystkim malarstwo i architektura), turystyka górska, wycieczki rowerowe

Współpraca: