Michał Orłowski

m.orlowski@paderewski.lublin.pl
  • fizyka
  • opiekun koła olimpijskiego

Motto:

Nic na świecie nie zastąpi wytrwałości. Nie zastąpi jej talent (…). Nie uczyni niczego sam geniusz (…). Nie uczyni niczego też samo wykształcenie (…). Tylko wytrwałość i determinacja są wszechmocne. J. C. Coolidge

Kwalifikacje zawodowe:

jego sukcesy to wyniki maturalne wyższe o ponad pełną ocenę od średniej światowej, 100% zgodność wyników moderacyjnych z fizyki i Personal Project w MYP, wyniki egzaminu gimnazjalnego mierzone średnią trudnością zadań wyższe od wyników ogólnowojewódzkich, a także laureaci gimnazjalnego konkursu fizycznego pod patronatem Kuratorium Oświaty i międzynarodowego konkursu fizycznego “Lwiątko”.

Pasje:

literatura (szczególnie dawne science fiction), majsterkowanie

Współpraca: