Monika Mikołajczuk

m.mikolajczuk@paderewski.lublin.pl
  • edukacja wczesnoszkolna
  • wychowawczyni klasy 3b

Motto:

Myśl ludzka nie zna granic poza tymi, które sama wyznacza. Napoleon Hill

Kwalifikacje zawodowe:

lektorka języka niemieckiego. Odbyła 8-miesięczny staż w niemieckiej szkole dla uczniów o szczególnych trudnościach w uczeniu się. Pomagała jako wolontariuszka w nauce czytania w jednej ze szkół podstawowych w Lübeck. Jest autorką i koordynatorką projektów unijnych. W nauczaniu chętnie wykorzystuje nowoczesne technologie. Wielokrotna stypendystka Instytutu Goethego, multiplikatorka projektu „Erlebnisreise mit Deutsch”.

Pasje:

siatkówka, kultura niemiecka

Współpraca: