Monika Wicha-Wróblewska

m.wicha@paderewski.lublin.pl
  • język polski

Motto:

Jeśli chcesz zmienić rzeczywistość to musisz sobie najpierw wyobrazić inną. Jean-Paul Sartre

Kwalifikacje zawodowe:

nauczyciel mianowany. Ukończyła studia podyplomowe: Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego, Wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli. Posiada również uprawnienia w zakresie nauczania historii, jest aktywnym egzaminatorem (egzamin ósmoklasisty).

Za najważniejsze w nauczaniu uważa: poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące nas pytania, cierpliwość, sprawiedliwość, uśmiech i poczucie humoru.

Jej uczniowie osiągają wysokie wyniki na egzaminach ósmoklasistów z języka polskiego.

Pasje:

literatura, kino

Współpraca: