Nina Staszewska

n.staszewska@paderewski.lublin.pl
  • edukacja wczesnoszkolna
  • wychowawczyni klasy 3c

Motto:

Sukces jest sumą małych wysiłków, powtarzanych dzień po dniu. Robert Collier

Kwalifikacje zawodowe:

najważniejsze w nauczaniu to wspieranie i dbanie o całościowy rozwój dziecka, budowanie z uczniami relacji opartych na partnerstwie, stwarzanie dzieciom warunków niezbędnych do samodzielnego odkrywania świata. Opiekunka laureatów konkursów recytatorskich, plastycznych, tanecznych, wokalnych. Brała udział w projektach edukacyjnych i w przeglądach ogólnopolskich i lokalnych. Ukończyła studia licencjackie na kierunku nauczanie początkowe UMCS i studia magisterskie na kierunku pedagogika UMCS. Jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z kilkuletnim doświadczeniem w pracy w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych. Obecnie w trakcie realizacji założeń na stopień nauczyciela mianowanego.

Pasje:

rękodzieło artystyczne, fotografia, pływanie

Współpraca: