Grzegorz Komor

g.komor@paderewski.lublin.pl
 • wychowanie fizyczne
 • lider zespołu wf
 • wychowawca klasy 7c
 • koszykówka

Motto: Inwestujemy w to, co najcenniejsze… ludzi.

Barbara Krawczyk

b.krawczyk@paderewski.lublin.pl
 • wychowawczyni świetlicy szkolnej
 • liderka zespołu świetlicowego

Motto: Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią. Janusz Korczak

Magdalena Kosior-Szychiewicz

m.kosior@paderewski.lublin.pl
 • język niemiecki
 • opiekun koła olimpijskiego

Motto: Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię. J. W. Goethe

Anna Krupa

a.krupa@paderewski.lublin.pl
 • pedagog specjalny
 • pedagog klas 4 oraz 5a i 5b

Motto: Tylko wtedy, gdy jesteś spokojny i radosny, możesz naprawdę cieszyć się światem w którym żyjesz. Jaggi Vasudev

Magdalena Lampart

m.lampart@paderewski.lublin.pl
 • psycholożka klas 6

Motto: Rzeczywistość to nie to co nas otacza, lecz to co sami budujemy. Irvin Yalom

Klaudia Ładoszek

k.ladoszek@paderewski.lublin.pl
 • wychowawczyni świetlicy szkolnej

Motto: Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy. Éric-Emmanuel Schmitt,  „Oskar i pani Róża”

Patrycja Malinowska

p.malinowska@paderewski.lublin.pl
 • logopedka
 • wychowawczyni świetlicy szkolnej

Motto: Krytyka jest czymś, czego możemy łatwo uniknąć nie mówiąc nic, nie robiąc nic i będąc nikim. Arystoteles

dr Agnieszka Marcewicz-Kuba

a.marcewicz@paderewski.lublin.pl
 • chemia
 • klub fotografa

Motto: Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały… Janusz Korczak

Monika Miętkiewicz

m.mietkiewicz@paderewski.lublin.pl
 • edukacja wczesnoszkolna
 • wychowawczyni klasy 1c

Motto: Życie nie czyni z nas kogoś, jeżeli my sami nie czynimy czegoś ze swoim życiem. Joe Frazier

Monika Mikołajczuk

m.mikolajczuk@paderewski.lublin.pl
 • edukacja wczesnoszkolna
 • wychowawczyni klasy 3b

Motto: Myśl ludzka nie zna granic poza tymi, które sama wyznacza. Napoleon Hill

Współpraca: