Jak tworzyć zadania autentyczne?

Barbara Gondek-Błaszków

Zabierając uczniów w podróż, jaką niewątpliwie jest przygoda z nauką, mamy świadomość, iż prawdziwe zrozumienie zagadnień ma miejsce dopiero wtedy, gdy uczniowie stosują nabyte umiejętności i wiedzę w nowych sytuacjach. Dlatego właśnie tworzenie zadań autentycznych przynosi korzyści zarówno uczniom jak i nauczycielom.

 

KIEDY zadanie jest autentyczne dla uczniów?

Są cztery czynniki, które determinują autentyczność zadania:

 1. Autentyczny kontekst / sytuacja, w jakiej znajduje się uczeń.
 2. Zadanie wymaga użycia autentycznych narzędzi / procesów.
 3. Zadania ma wpływ na innych.
 4. Zadanie ma znaczenie dla uczniów (skłania ich do refleksji, odnosi się do ich codzienności).

 

JAK tworzyć zadanie autentyczne?

Mc Tighe wyróżnia 3 ramy do tworzenia zadań autentycznych:

 

 • Rama nr 1

Wyróżnia on 4 poziomy dokładności i złożoności poznawczej w zadaniach, gdzie poziomy 3 i 4 pozwalają tworzyć zadania autentyczne:

Poziom 3:  Wymaga myślenia strategicznego i podejmowania się sytuacji, które nie mają jednej „właściwej” odpowiedzi. Uczeń ocenia, rozwiązuje problemy, znajduje uzasadnienie swoich interpretacji i wniosków i wyjaśnia proces myślenia.

Poziom 4: Wymaga długoterminowego procesu myślenia. Uczeń ma wykorzystać to, czego się nauczył w nowych, złożonych sytuacjach. Uczeń sam wymyśla, jak podejdzie do problemu. Może wymagać stworzenie hipotezy i wykonanie złożonej analizy.

 

 • Rama nr 2

To 6 wyznaczników rozumienia, które mogą być użyte do tworzenia zajmujących aktywności. Jakie to wyznaczniki?

Jeżeli uczeń rozumie, to potrafi:

 1. Użyć tego, czego się nauczył w nowej sytuacji.

Czasowniki, które pomogą stworzyć zadania: stwórz, zaprojektuj, wymyśl, przedstaw, wyprodukuj, rozwiąż, przetestuj

 1. Rozpoznać, wywnioskować.

Czasowniki, które pomogą stworzyć zadania: oceń, zilustruj, udokumentuj, zilustruj, oceń, przedstaw, opowiedz, wywnioskuj znaczenie, przeczytaj między wierszami.

 1. Wyjaśnić, uzasadnić

Czasowniki, które pomogą stworzyć zadania: opisz, zademonstruj, wyraź, poinstruuj, uzasadnij, stwórz model, udowodnij, naucz, uzasadnij

 1. Rozpoznać, rozważyć różne punkty widzenia.

Czasowniki, które pomogą stworzyć zadania: przeanalizuj, porównaj, przeprowadź krytykę, wywnioskuj, przedyskutuj

 1. Ocenić mocne i słabe strony, być refleksyjnym.

Czasowniki, które pomogą stworzyć zadania: rozpoznaj, oceń, uświadom sobie, zdaj sobie sprawę z ..

 1. Wykazać się empatią

Czasowniki, które pomogą stworzyć zadania: odnieś się do, wczuj się w , wyobraź sobie, że.., bądź jak..,

 

 • Rama nr 3

Poniżej formatka, która pozwala opisać zadanie z zastosowanie narzędzia GRASP:

G – cel zadania – problemem/wyzwaniem jest/ celem jest …

R – jesteś wynalazcą, naukowcem, badaczem, reporterem/, projektantem…

A – odbiorcą produktu jest…

S – sytuacja – sytuacja w jakiej się znalazłeś to…

P – produkt – stworzysz… aby…

S – sukces – kryteria sukcesu

 

 

Efektywność

Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż stosując powyższe narzędzia, stworzymy zadania wspierające wnikliwe i konstruktywne uczenie.

 

Bibliografia:
 1. Larmer, J., Mergendoller, J., & Boss, S. (2015). Setting the standard for project-based learning: A proven approach to rigorous classroom instruction. Alexandria, VA: ASCD.
 2. McTighe, J, Doubet, K. J. ,. Carbaugh, E. M . Designing Authentic Performance Tasks and Projects, 2020.

 

Barbara Gondek-Błaszków – nauczyciel języka angielskiego w Międzynarodowych Szkołach Paderewski, trener MYP Language acquisition w IBO (workshop leader), ko-lider zespołu języków obcych.


Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Nasze szkoły