Anna Wojciechowska

a.wojciechowska@paderewski.lublin.pl
  • technika
  • projektowanie
  • doradztwo zawodowe
  • liderka zespołu zajęć artystycznych
  • opiekunka Paderewski Community Service

Motto:

You were born to be real, not to be perfect. Min Yoongi

Kwalifikacje zawodowe:

według niej najważniejsze w nauczaniu jest indywidualne podejście do ucznia. Absolwentka Politechniki Lubelskiej, na której otrzymała tytuł magistra inżyniera i wciąż dąży do zaszczepienia młodym ludziom pasji majsterkowania z wykorzystaniem standardowej i nowoczesnej technologii. Dyplomowany doradca zawodowy pomaga podjąć trudne dylematy uczniowskie dotyczące dalszej ścieżki rozwoju młodego człowieka.

Jest koordynatorką ds. przyjęć w Liceum Paderewski, gdzie uczy podstaw przedsiębiorczości, biznesu i zarządzania i projektowania.

Pasje:

majsterkowanie, działania prozwierzęce, ekologia, medycyna, podróże, powieści kryminalne

Współpraca: