Czytamy książki po angielsku!

20 lutego 2017

W Szkole Podstawowej Paderewski czytamy lektury nie tylko po polsku. W ostatnim czasie wszyscy uczniowie klas 4-6 omawiali książki na języku angielskim! W klasach czwartych była to książka pt.: „Aladdin”, a w klasach 5-6 „Robin Hood”.  Najpierw uczniowie wypożyczali książki z naszej szkolnej biblioteki, następnie wspólnie czytaliśmy lektury na lekcjach i omawialiśmy przygody bohaterów, wybieraliśmy ulubione postaci, robiliśmy scenki, quizy Kahoot oraz tworzyliśmy interaktywne plakaty w aplikacji Glogster.

Podczas omawiania lektur powstały wspaniałe, kreatywne prace inspirowane treścią książek, efekty prezentujemy na tablicy przy pokoju nauczycielskim. Na tablicach można obejrzeć nowe okładki, afisze teatralne, lapbooki pełne ciekawostek, zagadek i rysunków, plakaty oraz gazety pełne sensacyjnych artykułów na podstawie przygód bohaterów.  

Omawianie lektur to nasza coroczna tradycja związana z przygotowaniami do konkursu FOX. Jednak książki czytają nie tylko uczestnicy. Dzieci zgodnie przyznają, że omawianie lektur na lekcjach angielskiego bardzo im się podoba! Uczniowie nie tylko z zaciekawieniem śledzą losy bohaterów, ale przy okazji wzbogacają swoje słownictwo, poznają struktury gramatyczne w kontekście oraz rozwijają umiejętność czytania ze zrozumieniem.  Warto czytać po angielsku!