Erasmus+ – międzynarodowy projekt w Paderewskim!

18 sierpnia 2017
Po raz pierwszy w historii Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Paderewski dostała dotację na realizację międzynarodowego projektu! Projekt ‘Connected with the Environment’ to 2-letni projekt realizowany z funduszu Erasmus+ we współpracy ze szkołami w Słowenii, Austrii, Chorwacji oraz Grecji. Dzięki projektowi uczniowie lepiej poznają środowisko, realizując zagadnienia z czterech modułów: historia, relacje międzyludzkie, technologia oraz ekologia.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

To będzie rok pełen wyzwań ?