Kim jesteśmy MY – drugoklasiści [GALERIA]

15 lutego 2021

W ramach podsumowania 1 tematu międzyprzedmiotowego IB PYP (Kim jesteśmy), uczniowie klas drugich zastanawiali się kim są i co wpływa na ich samopoczucie, zdrowie i rozwój.

Myślą przewodnią pierwszego tematu było: Zachowanie zdrowia, sprawność fizyczna, aktywność i wyzwania intelektualne, które wpływają na rozwój.

Uczniowie podczas każdego realizowanego zagadnienia byli bardzo aktywni, wykazywali się wiedzą, logicznym myśleniem. Zaskakiwali swoją spostrzegawczością, samodzielnością, a także pomagali sobie nawzajem w rozwiązywaniu zadań.

Poruszali się po następujących ścieżkach badawczych:

  • Zmieniamy się wraz z upływem czasu.
  • Aktywność fizyczna i inne czynniki wpływają na samopoczucie i równowagę życiową.
  • Harmonia w naszym ciele i w życiu przyczyniają się do naszego rozwoju.

Uczniowie mogli poczuć się badaczami, odkrywcami, szukali równowagi, podejmowali wyzwania, dzielili się refleksjami – zgodnie z cechami ucznia IB – I am inquares, balanced, risk-takers, reflektive.

Wiele zadań, ukazujących efekt działań na zajęciach realizowanych w szkole, znajduje się na ścianach naszych sal i korytarzu szkolnym w formie graficznej: samodzielnie zapisane pytania do tematu, uwagi, co się dzieciom najbardziej podobało, samodzielnie wykonane postacie z puzzli (które pokazują, jak wiele elementów w życiu człowieka, wpływa na samopoczucie, zdrowie, rozwój).

W ramach tematu uczniowie ustalali zasady dobrej współpracy, budowania przyjaznej atmosfery, rozmawiali o zasadach bezpieczeństwa w zachowaniu oraz przy kodeksie drogowym. Uczniowie zainspirowani znakami obowiązującymi w ruchu drogowym projektowali znaki informujące, nakazu i zakazu dotyczące zachowania bezpieczeństwa w społeczności szkolnej.
Dzieci określiły także swój LIFESTYLE (styl życia) sprzyjający zachowaniu zdrowia i formy do pokonywania nowych wyzwań w językach polskim i angielskim.
A przy okazji wykazywali się cechami uważnego badacza przyrody i podejmowali wyzwania ruchowe podczas wycieczek integracyjno-przyrodniczych m.in. do Motycza Leśnego. Z kolei wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej pozwoliła na przeniesienie się w przeszłość i prześledzenie, jak różne czynniki cywilizacyjne wpływają na nasz rozwój.

 

Współpraca: