Klasy ósme na zajęciach z chemii na UMCS [ZDJĘCIA]

7 stycznia 2020

W ramach realizacji programu doradztwa zawodowego uczniowie klas ósmych spotkali się ze studentami wydziału chemii UMCS, działającymi w Kole Naukowym „Sherlock”.

Na początek studenci przygotowali wykład, w trakcie którego przybliżyli młodzieży tajniki pracy kryminologa oraz opowiedzieli w jaki sposób przygotowują się do tego zawodu. Następnie ósmoklasiści uczestniczyli w dwóch rodzajach zajęć laboratoryjnych.

W jednej pracowni mieli okazję dokonać analizy jakościowej związków częściowo znanych im z lekcji chemii w szkole. W kolejnym laboratorium wykonywali proste ćwiczenia z dziedziny kryminologii (zdejmowanie odcisków, użycie proszków fluorescencyjnych, opis śladów pozostawionych na miejscu zbrodni). Częścią rozrywkową spotkania były pokazy ciekawych doświadczeń chemicznych.

Współpraca: