„Nasze miejsce w czasie i przestrzeni” – podsumowanie modułu w klasach 4

7 lutego 2024

Uczniowie klas 4  zakończyli moduł „Where we are in place and time. Nasze miejsce w czasie i przestrzeni”. Myślą przewodnią było: Teraźniejszość wypływa z przeszłości. The present flows from the past.

 

W ramach podsumowania modułu, uczniowie na zajęciach języka angielskiego wykonali projekt „How technology changed?”. Czwartoklasiści w formie gazetki lub ulotki opisywali wybrane urządzenie, które zmieniło się na przestrzeni lat, np. komputer, telefon, pralka.

Kryteriami zadania były m.in. użycie czasu przeszłego (Past Simple) oraz czasu teraźniejszego (Present Simple), narysowanie osi czasu i zaprezentowanie pracy przed resztą klasy. Na koniec prezentacji koledzy i koleżanki zadawali pytania i dawali informację zwrotną. Temat był początkiem do ciekawych rozmów na temat zmieniającej się nieustannie technologii.

 

Współpraca: