Pracujemy projektowo – umiejętności ATL w praktyce

30 listopada 2022

Dlaczego aktywistki oblały dzieło Van Gogha zupą pomidorową? Czym jest light pollution? Te pytania były wstępem do dyskusji klas 7 na lekcjach języka angielskiego na temat problemu globalnego ocieplenia.

 

Następnie uczniowie tworzyli plakaty przedstawiające przyczyny i skutki tego problemu oraz możliwe rozwiązania. Podczas pracy uczniowie ćwiczyli umiejętności ATL takie jak SOCIAL SKILLS – współpraca w grupie oraz RESEARCH – wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji.

 

 

Inicjatywa realizowana również w ramach projektu „Doskonalenie nauczania interdyscyplinarnego i problemowego w Międzynarodowej Szkole Podstawowej Paderewski w Lublinie”, który jest finansowany z Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój.

Współpraca: