Rajd pieszy “Wędrówki z żółwiem”

30 maja 2017

29 maja uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej Paderewski w Lublinie wzięli udział w Pieszym Rajdzie Zadaniowym „Wędrówki z żółwiem” zorganizowanym przez Poleski Park Narodowy. Rajd był przeznaczony dla młodzieży ze szkół podstawowych. Każda drużyna samodzielnie planowała trasę, która musiała prowadzić przez punkt kontrolny w zadaszeniu w Babsku. Na punkcie kontrolnym uczestnicy rozwiązywali zadania przyrodnicze oraz zmagali się z konkurencjami sprawnościowymi. Nasza trasa prowadziła od ścieżki Perehod, przez Lipniak, Babsk aż do Załucza Starego. Podczas przejścia przyrodnicy stworzyli mapę, na której zaznaczali spotkane zwierzęta i rozpoznane rośliny. Trasa rajdu wyniosła 18 km, prowadziła różnym terenem były łąki, lasy, piaszczyste polne drogi. Zmagaliśmy się z gorącem, komarami i deficytem wody. Podsumowanie imprezy odbyło się przy integracyjnym ognisku przy Muzeum w Załuczu Starym. Ten dzień dla drużyny z Paderewskiego był szczęśliwy, zajęliśmy II miejsce.