Rozmawiamy o problemach globalnych – zajęcia w klasach 6

5 grudnia 2022

Zgodnie z filozofią programu MYP, w ramach której kształcimy osoby otwarte na świat i poczuwające się do odpowiedzialności za naszą planetę, na lekcjach poruszamy tematy zwiększające świadomość na temat problemów globalnych.

 

Na lekcjach języka angielskiego w klasach 6 dyskutowaliśmy o zjawisku fast fashion. Uczniowie wspólnie definiowali to wyrażenie, a później uzupełniali teksty danymi liczbowymi, dowiadując się zaskakujących informacji, np. ile wody potrzebne jest do wyprodukowania jednej koszulki czy ile razy rocznie są kupowane ubrania.

Następnie w ramach działań SA, uczniowie przygotowywali np. plakaty informacyjne lub ankiety na temat nawyków związanych z modą.

 

 

Współpraca: