Umiemy udzielać pierwszej pomocy – młodzi ratownicy! [ZDJĘCIA]

18 grudnia 2019

Wszyscy uczniowie klas 4 zakończyli pierwszy etap przygotowań do egzaminu na kartę rowerową. Przez ponad 3 miesiące młodzi ratownicy zapoznali się z teorią oraz mogli wykorzystać swoją wiedzę podczas zajęć praktycznych z przeprowadzenia prawidłowej ewakuacji oraz w pełni wykorzystać swoje umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podczas próbnej ewakuacji nasi czwartoklasiści stanęli na wysokości zadania i jako jedni z pierwszych grup opuścili budynek.

Lekcje w ramach techniki pozwoliły na zrozumienie pojęcia bezpieczeństwa względem innych, ale także swojego oraz tego, jak ważne jest udzielanie pierwszej pomocy, jeśli nawet będzie to wezwanie pomocy.

Zajęcia praktyczne obejmowały opatrywanie ran, opatrywanie złamań, pozycja boczna, bezpieczna oraz RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa). Można śmiało stwierdzić, że spośród dużej grupy uczniów klas czwartych będziemy mogli w przyszłości podziwiać kunszt specjalistyczny lekarzy wielu specjalności!