Zaproszenie pracowników dydaktycznych do udziału w projekcie

8 lutego 2017

Zapraszamy pracowników dydaktycznych do zgłaszania się do udziału w projekcie „Wzrost kompetencji pedagogicznych i metodycznych kadry Międzynarodowej Szkoły Podstawowej “Paderewski” w Lublinie”, który jest finansowany ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W celu udziału w rekrutacji prosimy o wypełnienie do 14. lutego 2017 r. trzech dokumentów: dwóch formularzy elektronicznych (Formularza zgłoszenia, Ankiety potrzeb uczestnika) oraz o złożenie w wersji papierowej Deklaracji udziału w projekcie.

Formularz zgłoszenia

Ankieta potrzeb uczestnika

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji i uczestnictwa w projekcie udziela koordynatorka projektu – Monika Mikołajczuk.

www.dreamsart.pl