psychologowie

Viktoria Kondratiuk

v.kondratiuk@paderewski.lublin.pl
  • psycholożka

Motto: Tyle jesteś wart, ile z siebie możesz dać drugiemu... Jan Paweł II

Ewa Kwiatkowska

e.kwiatkowska@paderewski.lublin.pl
  • psycholog szkolny
  • opiekun stowarzyszenia UNESCO

Motto: If it doesn’t challenge you it won’t change you. Z. Ziglar

Ilona Madała

i.madala@paderewski.lublin.pl
  • psycholożka
  • koordynatorka wychowawców

Motto: W każdym tkwi coś cennego, czego nie ma w nikim innym. Martin Buber