Anna Domaradzka

a.domaradzka@paderewski.lublin.pl
  • psycholożka klas 1-3

Motto: Każdy człowiek jest inny – dotyczy to po równi dzieci i dorosłych – i dlatego trzeba szukać takich sposobów okazywania miłości innym, żeby mogła być przez nich odbierana jako miłość. Jasper Jull

Magdalena Klimkiewicz

m.klimkiewicz@paderewski.lublin.pl
  • psycholożka klas 7-8
  • liderka zespołu psychologiczno-pedagogicznego
  • koordynatorka Service as Action

Motto: Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam. (,,Do kołyski” zespołu Dżem)

Anna Krupa

a.krupa@paderewski.lublin.pl
  • pedagog klas 4-5

Motto: Tylko wtedy, gdy jesteś spokojny i radosny, możesz naprawdę cieszyć się światem w którym żyjesz. Jaggi Vasudev

Magdalena Lampart

m.lampart@paderewski.lublin.pl
  • psycholożka klas 6

Motto: Rzeczywistość to nie to co nas otacza, lecz to co sami budujemy. Irvin Yalom

Współpraca: