„Gdzie jest moje miejsce w czasie i przestrzeni?” – podsumowanie modułu w klasie 1c

8 lutego 2024

Uczniowie klasy 1c zrealizowali unit „Gdzie jest moje miejsce w czasie i przestrzeni?”. Na lekcjach zastanawiali się m.in. nad tym, do jakich grup społecznych należą; czy ich rodzina jest mała, czy duża; jaką rolę pełnią w klasie, rodzinie, na zajęciach dodatkowych, w szkole lub mieście.

 

Uczniowie poszukiwali własnych korzeni i tworzyli drzewa genealogiczne. Poznawali też historię swojego miasta. Odwiedzili Dom Koziołka Lubelskiego. Dowiedzieli się, jak Lublin zyskał swoją nazwę oraz dlaczego postać kozy jest tak ważna dla naszego miasta.

Najciekawszym zadaniem okazała się możliwość oglądania dawnych dokumentów – aktów urodzenia, ślubów, dowodów, legitymacji szkolnych, dokumentów potwierdzających ukończenie szkoły, studiów. Na ich podstawie uczniowie szukali informacji potwierdzających powiązania rodzinne wymienionych osób.

Zadania w ramach unitu „Gdzie jest moje miejsce w czasie i przestrzeni?” rozbudzały w dzieciach ciekawość świata i zachęcały do odkrywania oraz dociekania. Lekcje wspierały rozwój cech z profilu ucznia IB.

 

Współpraca: