Profil ucznia IB


Celem wszystkich programów IB (PYP, MYP, DP) jest kształtowanie ludzi, którzy są otwarci na świat i poczuwają się do odpowiedzialności za naszą planetę, a także są gotowi do współtworzenia świata wolnego od konfliktów i wojen.
Profil ucznia IB (IB learner profile) przedstawia 10 cech cenionych przez IB World Schools, ponieważ mogą one pomóc osobom i grupom stać się odpowiedzialnymi członkami lokalnych, narodowych oraz globalnych społeczności.

Uczniowie IB starają się być:

dociekliwymi odkrywcami
Rozbudzamy w sobie ciekawość świata; w prowadzeniu prac badawczych wiemy jak uczyć się samodzielnie oraz we współpracy z innymi. Uczymy się z entuzjazmem, a miłość do nauki towarzyszy nam przez całe życie.

wnikliwi, dobrze poinformowani
Rozwijamy i wykorzystujemy rozumienie pojęć zgłębiając wiedzę w wielu dziedzinach. Angażujemy się w działania i pomysły o znaczeniu lokalnym i globalnym.

myślicielami
Używamy umiejętności krytycznego i twórczego myślenia w celu analizy sytuacji i podjęcia odpowiedzialnych działań w obliczu złożonych problemów; nasze decyzje są uzasadnione i etyczne.

komunikatywni
Wyrażamy siebie pewnie i twórczo w więcej niż jednym języku i na wiele sposobów. Skutecznie współpracujemy, uważnie obserwując perspektywy innych osób i grup.

prawymi ludźmi z zasadami
Działamy w sposób uczciwy, z silnym poczuciem sprawiedliwości oraz poszanowaniem godności i praw ludzi na całym świecie. Bierzemy odpowiedzialność za nasze działania i ich konsekwencje.

otwartymi ludźmi wolnymi od uprzedzeń
Rozumiemy i doceniamy kulturę oraz historię swojego kraju, jednocześnie szanując wartości i tradycje innych jednostek i społeczeństw. Z otwartością poszukujemy nowego i świeżego spojrzenia na samych siebie i otaczający nas świat. Czerpiemy z doświadczeń własnych i innych ludzi

wrażliwi, dbający o środowisko
Okazujemy empatię, współczucie i szacunek. Mamy potrzebę niesienia pomocy i działamy, aby pozytywnie wpłynąć na życie innych i na cały świat.

chętnie podejmującymi wyzwania
Do sytuacji niepewnych podchodzimy z przezornością i determinacją. Pracujemy zarówno samodzielnie jak i wspólnie, aby odkrywać nowe pomysły i innowacyjne strategie. Jesteśmy zaradni i odporni w obliczu wyzwań i zmian.

zrównoważeni
Rozumiemy, że do osiągnięcia dobrego samopoczucie i szczęścia dla siebie i innych niezbędne jest zachowanie równowagi pomiędzy rozwojem intelektualnym, fizycznym i emocjonalnym. Uznajemy naszą współzależność z innymi ludźmi i z całym światem, w którym żyjemy.

refleksyjni, świadomi swoich możliwości
Zastanawiamy się nad światem, naszymi pomysłami i doświadczeniem. Staramy się zrozumieć nasze mocne i słabe strony, aby wspierać proces uczenia się i własny rozwój.

W Szkole Podstawowej Paderewski uczymy zgodnie z międzynarodowymi standardami

Międzynarodowość, skuteczność nauczania, pasja i bezpieczeństwo

Dowiedz się więcej

Współpraca: