Projekty historyczne po angielsku – zajęcia w klasie 4

28 listopada 2023

Uczniowie Szkoły Podstawowej Paderewski na zajęciach często mają okazję łączyć wiedzę z różnych przedmiotów. 27 listopada 2023 r. klasa 4b prezentowała swoje projekty historyczne na zajęciach z języka angielskiego. Zadanie dało im też możliwość rozwijania umiejętności wyszukiwania informacji oraz selekcjonowania ich.

 

Czwartoklasiści mieli za zadanie wyszukać budowlę sprzed X wieku, a następnie: dowiedzieć się kiedy powstała, jakie miała funkcje i jakie funkcje pełni teraz, a także z czego została zrobiona. Dodatkowo samodzielnie wybrali ciekawostki na temat zabytku.

Projekty miały formy plakatów oraz prezentacji multimedialnych. Uczniowie prezentowali je ustnie w języku angielskim.

Czwartoklasiści po raz kolejny pokazali, że sprawnie potrafią przygotować projekt oraz, że pewnie czują się w sztuce prezentacji. Wszystko to, jednocześnie ćwicząc tworzenie czasu przeszłego w języku angielskim.

Na koniec uczniowie podzielili się między sobą oceną koleżeńską. W ten sposób fantastycznie zaprezentowali cechę ucznia IB w praktyce – byli Refleksyjni.

 

Współpraca: