Iwona Wołoszyn

iwoloszyn@paderewski.lublin.pl
  • matematyka, chemia
  • opiekun koła olimpijskiego z chemii
  • zajęcia wyrównawcze z chemii
  • lider zespołu matematyków
  • wychowawca klasy 3y

Motto:

Nasza reakcja jest odpowiedzią na jakieś zdarzenie – i właśnie za tę reakcję jesteśmy odpowiedzialni. Bodo Schafer

Kwalifikacje zawodowe:

jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (część matematyczno-przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego). Jej sukcesy to laureaci i finaliści konkursu chemicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty, jedne z najwyższych w Lublinie wyniki egzaminu gimnazjalnego z chemii oraz z matematyki.

Pasje:

długie wędrówki, czytanie książek, ekologia.

Nasze certyfikaty: