Justyna Jagieła

j.jagiela@paderewski.lublin.pl
  • język angielski
  • koordynator projektów Erasmus+ dla młodzieży

Motto:

Nic nie dzieje się bez przyczyny. J. Locke

Kwalifikacje zawodowe:

jej sukcesy to średnia ocen jej uczniów z egzaminu gimnazjalnego o 30 % wyższa od średniej krajowej, laureaci i finaliści olimpiad i konkursów języka angielskiego. Jest także współtwórcą i współkoordynatorem Wielostronnego Projektu Partnerskiego COMENIUS oraz opiekunem uczniów z wymiany międzynarodowej.

Pasje:

literatura, muzyka, koncerty i festiwale muzyczne, kino festiwalowe, język hiszpański, wędrówki górskie, jogging

Nasze certyfikaty: