Justyna Stojek

j.stojek@paderewski.lublin.pl
  • język angielski
  • współtwórca i współkoordynator Programu Comenius, Erasmus+

Motto:

Nic nie dzieje się bez przyczyny. J. Locke

Kwalifikacje zawodowe:

jej sukcesy to średnia ocen jej uczniów z egzaminu gimnazjalnego o 30 % wyższa od średniej krajowej, laureaci i finaliści olimpiad i konkursów języka angielskiego. Jest także współtwórcą i współkoordynatorem Wielostronnego Projektu Partnerskiego COMENIUS oraz opiekunem uczniów z wymiany międzynarodowej.

Pasje:

współczesna literatura polska i powszechną, muzyka, kino brytyjskie i krajów hiszpańskojęzycznych, wędrówki górskie.

Nasze certyfikaty: