Lekcje CLIL w klasach 7 w Szkole Podstawowej Paderewski

13 grudnia 2023

Uczniowie klas 7 na języku angielskim mają cykliczne lekcje CLIL związane z biologią i fizyką.

 

W tym semestrze uczniowie zgłębiali już wiedzę z zakresu biologii w języku angielskim na temat skóry i układu kostnego. Podczas tych lekcji, korzystając z różnych źródeł (np. artykułów, wywiadów ze specjalistami, quizów czy filmików), poszerzają słownictwo specjalistyczne i wiedzę z danych działów.

Tematy, które są poruszane na lekcjach CLIL w tym semestrze, to m.in.:

  • choroby skóry, ich objawy i sposoby leczenia
  • diagnostyka zmian skórnych  (ABCDE)
  • bezpieczeństwo na słońcu
  • nazwy kości
  • funkcje układu kostnego

 

Co sami uczniowie sądzą o zajęciach CLIL? W rozmowach potwierdzają, że jest to ciekawa forma utrwalenia wiedzy z lekcji przedmiotowych. Stosowanie metoda CLIL urozmaica tematy z podręcznika oraz przygotowuje do kontynuowania edukacji w programie IB. Jest to szczególnie przydatne dla osób, które planują uczyć się w szkołach ponadpodstawowych z programem IB, a w dalszym etapie – studiować na zagranicznych uczelniach.

 

Współpraca: