Programy międzynarodowe IB


Międzynarodowe Szkoły Paderewski posiadają status autoryzowanej szkoły International Baccalaureate (IB Word School – Szkoła Światowa IB) realizującej programy Primary Years Programme (od 2019 roku), Middle Years Programme (od 2003 roku) oraz Diploma Programme (od 1999 roku).

IB World Schools na całym świecie mają wspólną filozofię – zobowiązanie do doskonalenia nauczania i uczenia się w różnorodnej, i integracyjnej społeczności uczniów poprzez korzystanie z ambitnych programów edukacyjnych wysokiej jakości, które mają wspólną wizję.

Proponowane przez IB programy zachęcają dzieci na do bycia zaangażowanym i empatycznym „człowiekiem uczącym się” (life-long learner), który rozumie i akceptuje różnorodność ludzi i dostrzega złożoność ich racji. IB wierzy, że razem (nauczyciele i rodzice) możemy pomóc uczniom przygotować się do życia i pracy w złożonym i pełnym wyzwań świecie.

 

 Edukacja IB pozwala na: 

 • skoncentrowanie się na uczniach
 • rozwijanie skutecznych metody nauczania oraz uczenia się
 • zgłębianie istotnych treści
 • sprzyjanie rozwojowi kreatywności i wyobraźni
 • zapewnienie wysokiego poziomu nauki języka angielskiego
 • przygotowanie ucznia do Matury Międzynarodowej
 • naukę według jednolitych, międzynarodowych standardów nauczania, obowiązujących we wszystkich szkołach IB na świecie
 • kształcenie holistyczne i interdyscyplinarne
 • aktywność społeczną
 • aktywne i ciekawe metody nauczania
 • klarowny program wychowawczy oparty na Profilu Ucznia
 • materiały do pracy dla nauczycieli
 • systematyczne doskonalenie nauczycieli w różnych krajach świata
 • otwarcie uczniów na obcowanie z kulturami całego świata.

International Baccalaureate Primary Years Programme 

IB PYP jest międzynarodowym programem dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Koncentruje się na potrzebach społecznych i emocjonalnych dziecka. Celem programy jest rozwój kreatywnych, wrażliwych, odpowiedzialnych, dobrze wykształconych i krytycznie myślących młodych ludzi – badaczy, którzy będą tworzyć w przyszłości lepszy świat, pełen międzykulturowego zrozumienia i szacunku.

Podstawą kształtowania osobowości oraz umiejętności są cechy ucznia IB, cenione w IB World School.

Czytaj więcej >>

International Baccalaureate Middle Years Programme 

W Międzynarodowych Szkołach Paderewski program IB MYP trwa 5 lat i przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 11 do 16 lat. Realizowany jest od szóstej klasy szkoły podstawowej do drugiej klasy liceum, a wybrane elementy programu, takie jak ocenianie kryterialne, czy Profil Ucznia, wprowadzone są już od piątej klasy szkoły podstawowej.

Absolwenci szkoły realizującej IB MYP to osoby, które nie tylko posiadają szeroki zakres wiedzy, ale są refleksyjne, twórcze, myślące krytycznie i przygotowane do kontynuowania nauki w szkołach na całym świecie.

Czytaj więcej >>

 

Celem wszystkich programów IB (PYP, MYP, DP) jest kształtowanie ludzi, którzy są otwarci na świat i poczuwają się do odpowiedzialności za naszą planetę, a także są gotowi do współtworzenia świata wolnego od konfliktów i wojen.

Profil ucznia IB przedstawia 10 cech cenionych przez IB World Schools, ponieważ mogą one pomóc osobom i grupom stać się odpowiedzialnymi członkami lokalnych, narodowych oraz globalnych społeczności.

Współpraca: