Program IB PYP


Szkoła Podstawowa Paderewski jest autoryzowaną szkołą IB, która realizuje Primary Years Programme (PYP). IB World Schools mają wspólną filozofię – zobowiązanie do doskonalenia nauczania i uczenia się w różnorodnej i integracyjnej społeczności uczniów poprzez korzystanie z ambitnych programów edukacyjnych wysokiej jakości, które mają wspólną wizję.*

PYP (Primary Years Programme) jest międzynarodowym programem dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Program koncentruje się na potrzebach społecznych i emocjonalnych dziecka, jego celem jest rozwój kreatywnych, wrażliwych, odpowiedzialnych, dobrze wykształconych i krytycznie myślących młodych ludzi – badaczy, którzy będą tworzyć w przyszłości lepszy świat, pełen międzykulturowego zrozumienia i szacunku.

Proponowane przez IB programy zachęcają dzieci na całym świecie do bycia zaangażowanym i empatycznym „człowiekiem uczącym się” (life-long learner), który rozumie i akceptuje różnorodność ludzi i dostrzega złożoność ich racji. IB wierzy, że razem (nauczyciele i rodzice) możemy pomóc uczniom przygotować się do życia i pracy w złożonym, pełnym wzajemnych powiązań świecie.

Organizacja IB powstała w 1968 roku i jest uznawana za jedną z najlepszych fundacji edukacyjnych na świecie. Obecnie program PYP oferuje swoim uczniom ponad 1400 szkół w 109 krajach. W Polsce jest zaledwie 7 autoryzowanych szkół.

 Edukacja IB: 

  • koncentruje się na uczniach,
  • rozwija skuteczne metody nauczania oraz uczenia się,
  • działa w ramach globalnych kontekstów (nauczanie interdyscyplinarne),
  • zgłębia istotne treści,
  • sprzyja rozwojowi kreatywności i wyobraźni.

 Filozofia IB 

Filozofia IB zakłada holistyczny rozwój człowieka, PYP standaryzuje wymagania i efekty kształcenia, gwarantując osiąganie wysokiego poziomu nauczania. Jednocześnie zapewnia wolność uczniom i nauczycielom, inspirując ich do samodzielności, kreatywności, eksperymentowania i krytycznego myślenia.

Komunikacja nauczyciel-uczeń jest oparta na zrozumieniu, otwartości i szacunku, nauczyciele są intelektualnymi przewodnikami, którzy wzmacniają uczniów w procesie rozwijania poczucia własnej wartości oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Duży nacisk kładziony jest na naukę uczenia się, uczniowie poznają wartość nauki jako integralnego składnika ich codziennego życia.

 

Nauczanie w programie PYP odbywa się poprzez badania i samodzielne poszukiwania uczniów, którzy są odpowiedzialni za proces uczenia się, chętnie podejmują wyzwania i rozwijają w sobie otwartość na świat. W ramach programu uczniowie realizują w każdym roku projekty badawcze wybrane z 6 tematów interdyscyplinarnych. W czasie ich realizacji uczniowie rozwijają wiedzę i umiejętności z zakresu języka (ojczystego oraz obcego), matematyki, nauk ścisłych, nauk społecznych, sztuki, edukacji społecznej i fizycznej.

 6 tematów interdyscyplinarnych: 

kim jesteśmygdzie jest nasze miejsce w czasie i przestrzenijak wyrażamy siebiew jaki sposób działa światjak się organizujemypodział zasobów planety
poznanie siebie; wierzenia i wartości; osobiste, fizyczne, umysłowe i duchowe zdrowie; rodzina, przyjaciele, społeczności i kultury; nasze prawa i obowiązki; co to znaczy być człowiekiem
orientowanie się w czasie i przestrzeni, osobiste historie; miejsce zamieszkania i podróże; odkrycia, badania i migracje ludzi; relacje i wewnętrzne powiązania jednostek i cywilizacji z perspektywy lokalnej i globalnej
sposoby odkrywania i wyrażania naszej natury, myśli, uczuć, kultury, wierzeń i wartości; sposoby dokonywania refleksji, okazywania kreatywności; nasze poczucie estetyki
poznanie naturalnego świata oraz jego praw; interakcje między światem naturalnym (fizycznym i biologicznym) a ludzką społecznością; jak ludzie wykorzystują prawa nauki; wpływ osiągnięć nauki i techniki na społeczeństwo i środowisko
poznanie społeczności ludzkich, powiązań i zależności między nimi; struktura i funkcje różnych organizacji; podejmowanie społecznych decyzji; działalność gospodarcza i jej wpływ na ludzi i środowisko
nasze prawa i obowiązki w sposobie dzielenia się źródłami nieodnawialnymi z innymi ludźmi i organizmami żywymi; społeczności i zależności w nich oraz pomiędzy nimi; równy dostęp do dóbr; pokój i rozwiązywanie konfliktów.

Program PYP jest na tyle elastyczny, że jesteśmy w stanie realizować wymagania polskiego programu przy jednoczesnym przygotowaniu uczniów do kontynuacji nauki w programach międzynarodowych w szkole średniej (IB MYP, IB DP).
Współpraca: