Paderewskim uczymy skutecznie – zgodnie z międzynarodowymi standardami


 

Jedyna w Lublinie autoryzowana szkoła IB PYP .
Bardzo dobre wyniki z egzaminu ósmoklasisty.
Uczniowie Paderewskiego to finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych.
Kontynuacja nauki w ramach międzynarodowych programów nauczania IB na kolejnych etapach edukacji.

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Paderewski to najlepsza inwestycja w dziecko na początkowym etapie edukacji szkolnej.

 

 MIĘDZYNARODOWOŚĆ 

 • Wprowadzamy uczniów na ścieżkę międzynarodowej edukacji, dzięki spójnym ze sobą programom nauczania International Baccalaureate: IB PYP, IB MYP, IB DP.
 • Realizujemy rozszerzony program nauki języka angielskiego.
 • Uczniowie Paderewskiego biorą udziałprojektach międzynarodowych Erasmus+.
 • Uczymy otwartości oraz szacunku do siebie, innych i świata wokół, zgodnie z profilem ucznia IB.

 

 SKUTECZNOŚĆ NAUCZANIA 

 • Koncentrujemy się na indywidualnym rozwoju osobowości, talentów oraz kreatywności dziecka.
 • Czas na naukę w szkole jest maksymalnie wykorzystywany na zdobywanie wiedzy.
 • Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia i metody nauczania.
 • Każdy uczeń jest traktowany indywidualnie, ponieważ nauka odbywa się w małych klasach.
 • Uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę z interesujących ich obszarów – w ramach szkolnych klubów.

 

 BEZPIECZEŃSTWO 

 • Uczymy się w przyjaznej atmosferze.
 • Dbamy o rozwijanie i wzmacnianie pozytywnych więzi między uczniami.
 • Pielęgnujemy wśród uczniów postawy wrażliwości i szacunku do drugiego człowieka, tolerancji oraz otwartości na inne kultury.
 • Zapewniamy bezpieczeństwo na terenie szkoły, m.in. dzięki ochronie i monitoringowi.
 • Uczniowie zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony nauczycieli i psychologów, którzy są do stałej dyspozycji.

 

 PASJA 

 • Wspieramy rozwój uczniów i stwarzamy im warunki do odnoszenia sukcesów na różnych płaszczyznach.
 • Uczniowie mogą korzystać z nowoczesnej infrastruktury sportowej szkoły – pełnowymiarowej hali sportowej, a także siłowni, ścianki wspinaczkowej oraz sali aerobowej.
 • Dzieci i młodzież mają do wyboru inspirujące oraz rozwojowe zajęcia dodatkowe.

 

 

Program IB PYP (International Baccalaureate Primary Years Programme)


 • Przeznaczony jest dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych.
 • Koncentruje się na potrzebach społecznych i emocjonalnych dziecka.
 • Integruje wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin.
 • Sprzyja rozwojowi kreatywności i samodzielności.
 • Zachęca uczniów do dociekań i eksperymentowania.

dowiedz się więcej o IB PYP

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty


W 2019 r. uczniowie Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski osiągnęli bardzo dobre wyniki na egzaminie ósmoklasisty, które (na tle szkół podstawowych w Lublinie) uplasowały nas na:

 • 2. miejscu z j. angielskiego
 • 4. miejscu z matematyki
 • 5. miejscu z j. polskiego.

 

 

 PROCES REKRUTACJI 

KROK 1: Kwestionariusz kandydata
wypełnij formularz online

KROK 2: Spotkanie z nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej
gry dydaktyczne i karty pracy, sprawdzające opanowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (120 min)

KROK 3: Spotkanie z psycholożką
indywidualne spotkanie ze szkolną psycholożką (30 min)

KROK 4: Decyzja
ocena nauczycielki nauczania wczesnoszkolnego oraz ocena psycholożki,
podsumowanie uzyskanych punktów (max 100 pkt)

zobacz terminy i płatności

 

 


Masz dodatkowe pytania w sprawie rekrutacji?

Skontaktuj się z naszą koordynatorką ds. przyjęć:

Barbara Krawczyk, tel. 665 550 061

b.krawczyk@paderewski.lublin.pl