Zasady przyjęć do Szkoły Podstawowej Paderewski

na rok szkolny 2018/19 – klasa IV:

Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza kandydata na stronie internetowej KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

I. Przebieg rekrutacji

Kandydaci są przyjmowani do szkoły na podstawie wyników testów: z edukacji polonistycznej, matematycznej oraz języka angielskiego (ZAGADNIENIA). Testy obejmują zagadnienia z podstawy programowej obejmującej I etap edukacyjny (klasy I-III), wymagane co najmniej 75% z każdego z nich.

II. Terminy

  • 6 kwietnia 2018 r., godz. 16:00 – egzamin wstępny z edukacji polonistycznej
  • 7 kwietnia 2018 r., godz. 10:00 – egzamin wstępny z edukacji matematycznej
  • 7 kwietnia 2018 r., godz. 11:00 – egzamin wstępny z j.angielskiego

III. Opłaty

opłata rekrutacyjna (dotyczy wyłącznie uczniów przyjętych do szkoły):

  • 1125 zł

miesięczne czesne:

  • 750 zł (płatne przez 12 miesięcy)