Zasady przyjęć do Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski

na rok szkolny 2019/20 – klasa IV-VI

ZGŁOSZENIE KANDYDATA
Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje poprzez wypełnienie on-line kwestionariusza kandydata.
WARUNKI PRZYJĘĆ
Kandydaci są przyjmowani do szkoły na podstawie wyników testów: z edukacji polonistycznej, matematycznej oraz języka angielskiego.

Testy obejmują zagadnienia z podstawy programowej obejmującej dany etap edukacyjny, wymagane jest co najmniej 75% z każdego z nich.

EGZAMINY WSTĘPNE
Terminy egzaminów ustalane są indywidualnie.

OPŁATY

opłata rekrutacyjna (dotyczy wyłącznie uczniów przyjętych do szkoły):

  • 1250 zł (klasa IV)
  • 1000 zł (klasa V)
  • 750 zł (klasa VI)

miesięczne czesne: 750 zł (płatne przez 12 miesięcy)

opłata za udział w programie międzynarodowym IB MYP (Middle Years Programme): 500 zł (płatna raz w roku we wrześniu w klasie 5), 800 zł (płatna raz w roku we wrześniu w klasach 6-8)