Zasady przyjęć do Szkoły Podstawowej Paderewski

na rok szkolny 2018/19:

Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza kandydata na stronie internetowej KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

I. Przebieg rekrutacji

Kandydaci są przyjmowani do szkoły na podstawie wyników testów: z edukacji polonistycznej, matematycznej oraz języka angielskiego. Testy obejmują zagadnienia z podstawy programowej obejmującej dany etap edukacyjny, wymagane jest co najmniej 75% z każdego z nich.

II. Terminy

  • 8 czerwca 2018 r., godz. 15:00-15:45 – test z edukacji polonistycznej
  • 8 czerwca 2018 r., godz. 15:45-16:45 – test z języka angielskiego
  • 9 czerwca 2018 r., godz. 9:00 – test z edukacji matematycznej

III. Opłaty

opłata rekrutacyjna (dotyczy wyłącznie uczniów przyjętych do szkoły):

  • 1125 zł (klasa IV)
  • 900 zł (klasa V)
  • 675 zł (klasa VI)

miesięczne czesne:

  • 750 zł (płatne przez 12 miesięcy)