Zasady przyjęć do Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski

na rok szkolny 2019/20 – klasa IV-VI

ZGŁOSZENIE KANDYDATA
 Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje wyłącznie poprzez wypełnienie on-line  kwestionariusza kandydata.
WARUNKI PRZYJĘĆ

W przypadku dostępnych miejsc w danej klasie kandydaci są przyjmowani do szkoły na podstawie:

 • wyników egzaminów wstępnych: z edukacji polonistycznej/ języka polskiego, edukacji matematycznej/ matematyki oraz języka angielskiego; przy czym testy obejmują zagadnienia z podstawy programowej na danym etapie edukacyjnym (wymagane jest co najmniej 75% z każdego z nich);
 • indywidualnej rozmowy ze szkolną psycholożką.
EGZAMINY WSTĘPNE

Na egzaminy zapraszamy kandydatów po potwierdzeniu dostępności miejsc w danej klasie przez koordynatorkę ds. przyjęć.

Egzaminy odbędą się w następujących terminach:

 • pisemny egzamin z języka polskiego/ edukacji polonistycznej – 20 sierpnia 2019 r., godz. 10.00
 • pisemny egzamin z matematyki/ edukacji matematycznej oraz języka angielskiego – 21 sierpnia 2019 r., godz. 10.00
 • rozmowy z psycholożką (po indywidualnym umówieniu się) – 19-23 sierpnia 2019 r.
 • informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego – 28 sierpnia 2019 r.
OPŁATY

opłata rekrutacyjna (dotyczy wyłącznie uczniów przyjętych do szkoły):

 • 1250 zł (klasa IV)
 • 1000 zł (klasa V)
 • 750 zł (klasa VI)

miesięczne czesne: 750 zł (płatne przez 12 miesięcy)

opłata za udział w programie międzynarodowym IB PYP (Primary Years Programme):

 • 500 zł (płatna raz w roku w październiku w klasie 4)

opłata za udział w programie międzynarodowym IB MYP (Middle Years Programme): 

 • 500 zł (płatna raz w roku w październiku w klasie 5)
 • 800 zł (płatna raz w roku w październiku w klasach 6, 7, 8)