Q&A – najczęściej zadawane pytania


Czy przy rekrutacji do klas 1 obowiązuje kolejność zgłoszeń?
Nie, kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. O przyjęciu do szkoły decyduje wynik postępowania rekrutacyjnego.

Czy można wziąć udział w rekrutacji i przenieść dziecko do MSP Paderewski w trakcie roku szkolnego?
Tak, o ile w danym roczniku są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy wówczas do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

Ile klas w szkole realizuje program międzynarodowy IB?
W Szkole Podstawowej Paderewski wszyscy uczniowie uczą się w programie międzynarodowym (IB PYP w klasach 1-4, IB MYP w klasach 5-8). Jednocześnie w pełni realizujemy polską podstawę programową. 

W jakim języku odbywają się lekcje w szkole?

Językiem wykładowym w Szkole Podstawowej Paderewski jest język polski. Od pierwszej klasy stopniowo wprowadzamy język angielski, kładąc nacisk na kształcenie przedmiotowo-językowe. W klasach 7-8 realizujemy nauczanie dwujęzyczne.

Czy trzeba znać język polski, żeby zostać uczniem MSP Paderewski?
Kandydat powinien znać język polski. Istnieje możliwość zorganizowania indywidualnego kształcenia z języka polskiego jako obcego – w przypadku takiej  potrzeby prosimy o kontakt z koordynatorem ds. przyjęć.

Jaka jest liczebność klas?

Liczba uczniów w klasach nie przekracza 20 osób.

W jakich godzinach odbywają się lekcje w klasach 1-3?

Lekcje w klasach 1-3  rozpoczynają się o 8:00, a kończą o 14:15. W tym czasie dzieci uczestniczą nie tylko w zajęciach edukacji wczesnoszkolnej, ale także w lekcjach języka angielskiego (codziennie), wychowania fizycznego (prowadzonego przez wuefistę) religii lub etyki oraz w zajęciach komputerowych.

Gdzie są organizowane zajęcia sportowe?

Wszystkie zajęcia wychowania fizycznego realizujemy w obiektach Centrum Sportu Akademos (hala sportowa, sala sportów walki, sala mentalna, sala aerobowa) oraz na naszych terenach zielonych.

Jak są zorganizowane zajęcia dodatkowe i czy są one odpłatne?

Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe bezpośrednio po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych (godz. 14.30-15.30). Uczniowie mogą je wybrać z kilkunastu propozycji oferowanych przez szkołę. W ramach czesnego można uczestniczyć aż w trzech wybranych zajęciach. Do tego limitu dodatkowo nie wliczają się zajęcia doskonalące i kompensacyjne (np. logopedyczne, korekcyjne), na które kieruje ucznia nauczyciel.

Jakie zajęcia dodatkowe oferuje szkoła?

Proponujemy uczniom bardzo wiele zajęć do wyboru: sportowych, artystycznych, naukowych, kreatywnych, językowych. Szczegółowe informacje na temat zajęć dostępnych w obecnym roku szkolnym znajdują się tutaj.

W jakich godzinach działa świetlica? Czy jest płatna?

Świetlica jest czynna przed lekcjami w godzinach 7:00-8:00 oraz po zakończeniu obowiązkowych zajęć lekcyjnych, tj. w godzinach 14:15-17:30. Opieka świetlicowa jest zagwarantowana w ramach czesnego, nie jest dodatkowo płatna.

Czy opieka psychologiczna i logopedyczna jest płatna?

Nie, uczniowie korzystają z wsparcia psychologicznego i logopedycznego w ramach czesnego.

Czy szkoła przyjmuje uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?

Tak, w naszej szkole uczy się kilkoro uczniów z zespołem Aspergera i z mózgowym porażeniem dziecięcym. Jeśli Państwa dziecko potrzebuje kształcenia specjalnego, prosimy o indywidualny kontakt z koordynatorem ds. przyjęć.

Czy stołówka szkolna wydaje posiłki z własnej kuchni, czy dostarcza je catering?

W budynku Szkoły Podstawowej Paderewski dostępna jest stołówka z własną kuchnią. Uczniowie mają wybór pomiędzy dwoma zestawami obiadowymi. Dodatkowo w szkole funkcjonuje sklepik z napojami i świeżą żywnością.

Czy w stołówce szkolnej można wykupić śniadania?
Stołówka nie wydaje śniadań, w sklepiku szkolnym można natomiast zakupić świeże kanapki oraz sałatki.

 

 

Współpraca: