Po co nam w szkole psycholog?

Viktoria Kondratiuk

Jednym z kierunków działań psychologa jest rozwijanie u uczniów kompetencji miękkich, takich jak: komunikacja interpersonalna, zarządzanie czasem oraz swoimi emocjami. Dobra komunikacja między rodzicami, nauczycielami i psychologami sprzyja rozwojowi dziecka i odkryciu jego potencjału.

 

Wsparcie i pomoc

Głównym celem pracy psychologa szkolnego jest wsparcie ucznia, rodzica oraz nauczyciela.   

Pomoc ta może przejawiać się w różnoraki sposób: poprzez spotkania indywidualne, konsultacje psychologiczne albo realizację programów i lekcji psychologicznych.

Jednym z kierunków działań psychologa jest rozwijanie u uczniów kompetencji miękkich, takich jak: komunikacja interpersonalna, zarządzanie czasem oraz swoimi emocjami.
W naszej szkole realizowane są różnorodne programy i zajęcia, których zadaniem jest dbanie o rozwój sfery emocjonalnej ucznia. Dostosowane są one do wieku i potrzeb dzieci.

Wśród nich wymienić można:

  • Program Psychoprofilaktyczny „Moc Emocji”
  • Lekcje psychologiczne z cyklu „Żabka uczy uważności i spokoju”
  • Program promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”
  • Program arteterapeutyczny „Podróżuję z Małym Księciem”.

 

Program Psychoprofilaktyczny „Moc Emocji”

Na podstawie filmu „W głowie się nie mieści” w reżyserii Pete Docter i Ronaldo Del Carmena, uczniowie odkrywają świat własnych emocji i uczuć. Uczą się je nazywać i rozpoznawać u siebie oraz u innych osób. Dzieci wypracowują też własne sposoby radzenia sobie z trudnymi przeżyciami.

 

Lekcje psychologiczne z cyklu „Żabka uczy uważności i spokoju”

Zajęcia realizowane są przy pomocy książek „Uważność i spokój żabki” oraz „Moja supermoc” autorstwa Eline Snel. Dzieci poznają technikę relaksacji ucząc się skupiać na swoim oddechu, a dzięki temu na spokojnie szukają sposobów na rozwiązanie trudnych sytuacji.

Uczniowie i nauczyciele zauważyli, że dzięki stosowaniu techniki uważnego oddychania u dzieci poprawia się zdolność koncentracji, wzrasta spokój, opanowanie i wzajemna życzliwość. A to wszystko pomaga w wyjaśnianiu problemów i radzeniu sobie z nimi.

 

Program promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”

Jest to międzynarodowy program dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.

Nie koncentruje się on na osobie z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich młodych ludzi.

 

Program arteterapeutyczny „Podróżuję z Małym Księciem”

Arteterapia, posługując się działaniami twórczymi, pozwala nazwać i uporządkować przeżyte emocje czy doświadczenia. Dodatkowo, pomaga wyrazić to, co za pomocą języka werbalnego jest trudne do określenia. Warsztaty skoncentrowane są na odkrywaniu swojej tożsamości, mocnych i słabych stron oraz własnego świata emocji.

Program nawiązuje do podróży głównego bohatera opowieści Antoine de Saint-Exupery – Małego Księcia. Przygody bohatera książki są bodźcem do rozmyślania nad własnym życiem, dostrzeżeniem zachodzących w nim zmian i odkrywaniu własnej filozofii życia. Tworzenie artystycznych kreacji pozwala na uświadomienie sobie własnej odrębności, a jednocześnie zależności od innych i potrzeby tworzenia wspólnoty.

Jest to dla dzieci sposób wyrażenia przeżyć, opowiedzenia o nich oraz wsłuchania się i zrozumienia świata swoich rówieśników. Podczas warsztatów uwagę uczniów nakierowuje się szczególnie na temat „opiekowania się” swoją planetą, rozbudzając w nich tym samym poczucie odpowiedzialności za świat, w którym żyją i który współtworzą.

 

Od zabawy do rozwoju

Realizowane w szkole programy i lekcje psychologiczne stanowią bodziec do rozwoju sfery emocjonalnej u dzieci.   

Otwarta, szczera rozmowa i uczenie nazywania oraz opanowywania emocji przyczyniają się do kształtowania troski o zdrowie psychiczne młodej osoby oraz odkrywanie przez dzieci własnego potencjału. Psychologicznej pracy z dziećmi bardzo sprzyja otwartość rodziców na wszystkie wyżej wspomniane działania. Pamiętajmy, że dobra komunikacja między rodzicami, nauczycielami i psychologami sprzyja rozwojowi dziecka i ma wpływ na jego przyszłe życie.

 

Viktoria Kondratiuk – psycholożka pracująca z uczniami edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Paderewki, arteterapeutka oraz trenerka programu profilaktyki i promocji zdrowia „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”.


Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Nasze szkoły