Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Poradnik dla kandydatów do szkoły średniej.

Anna Wojciechowska

Wybór szkoły średniej to ogromne wyzwanie, które wymaga przemyślenia i uwzględnienia różnych czynników. Po podjęciu decyzji o wyborze konkretnej szkoły i programu nauczania, należy się przygotować do procesu rekrutacyjnego. Warto być świadomym, że rozmowa rekrutacyjna ma kluczowe znaczenie i wymaga odpowiedniego przygotowania.

Rozmowa rekrutacyjna jest standardowym etapem procesu rekrutacyjnego w wielu szkołach średnich oraz na uczelniach zagranicznych. Może to być rozmowa na żywo w szkole lub online. Bez względu na formę, celem spotkania jest poznanie kandydata, ocena jego kwalifikacji oraz zdobycie informacji na temat jego osobowości i zainteresowań. Podczas rozmowy rekrutacyjnej należy starać się zrobić dobre pierwsze wrażenie oraz przekonać komisję rekrutacyjną, dlaczego to właśnie dany kandydat powinien zostać uczniem wybranej szkoły. Kluczem do sukcesu jest kompleksowe przygotowanie się do rozmowy, zarówno pod względem merytorycznym, jak i psychologicznym.

Uwaga na pierwsze wrażenie

Ważne jest, aby zadbać o przekonującą i wiarygodną autoprezentację oraz zarządzanie stresem. Przygotowując się do rozmowy, warto zastanowić się, jakie wrażenie chcemy wywrzeć na komisji rekrutacyjnej oraz jakie informacje chcemy przekazać o sobie w najbardziej atrakcyjny sposób.

Dobra prezentacja to klucz do sukcesu w rozmowie rekrutacyjnej. W tym celu przydatny może być poradnik, który pomaga w realizacji celu i przyczynia się do sukcesu rekrutacyjnego, a skupia się on na różnych etapach przygotowania do tego ważnego wydarzenia.

Poradnik został przygotowany przez Annę Wojciechowską, koordynatorkę ds. przyjęć w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym Paderewski w Lublinie. Pokazuje on, że rozmowa rekrutacyjna nie jest taka straszna. Poradnik kierowany jest do kandydatów do szkół średnich.

POBIERZ PORADNIK

Początek to namysł

Rozpoczyna się od zrozumienia znaczenia procesu rekrutacji i potrzeby przeprowadzenia narady rodzinnej. Następnie podkreśla się wagę zdobywania informacji o szkole i jej ofercie edukacyjnej oraz poznania kryteriów oceny komisji rekrutacyjnej. Wskazane jest również przygotowanie listu motywacyjnego i pracy kandydackiej, a także samoocena mocnych i słabych stron kandydata. Istotnym elementem jest regularny trening, zarówno odpowiadania na pytania kreatywne, jak i utrzymywanie odpowiedniej postawy i języka ciała. Warto także dobrze zaplanować dojazd lub miejsce rozmowy online, zadbać o ubiór i wygląd oraz kłaść nacisk na pozytywne nastawienie i ograniczenie stresu.

Rozmowa rekrutacyjna jest traktowana jako pole do prezentacji umiejętności i doświadczeń, dlatego ważne jest, by słuchać uważnie, odpowiadać na pytania w sposób klarowny i unikać podstawowych błędów (np. nie gestykuluj zbytnio, nie przerywaj prowadzącemu rozmowy). Po zakończonej rozmowie warto zadbać o odpoczynek i refleksję nad przebiegiem spotkania.


Co znajdziesz w poradniku dla kandydatów do pierwszej klasy szkoły średniej?

WPROWADZENIE – o co biega?

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji warto zrozumieć, na czym on polega i jakie są jego cele oraz znaczenie dla dalszej ścieżki edukacyjnej.

PRZED ROZMOWĄ – trening czyni mistrza!

Regularne treningi przed rozmową rekrutacyjną pomagają w lepszym przygotowaniu się do spotkania oraz zwiększeniu pewności siebie w trakcie prezentacji.

 • NARADA RODZINNA. Ważne jest przeprowadzenie narady rodzinnej, podczas której omówione zostaną wszystkie aspekty wyboru szkoły oraz strategia przygotowania się do rozmowy rekrutacyjnej.
 • INFORMACJE O SZKOLE. Zbieranie informacji o szkole, takich jak historia, profil nauczania oraz opinie uczniów i absolwentów, pomaga w lepszym zrozumieniu, czy spełnia ona oczekiwania kandydata.
 • INFORMACJE O OFERCIE SZKOŁY. Znajomość oferty szkoły, w tym dodatkowych zajęć, programów edukacyjnych czy możliwości rozwoju pozwoli na trafniejsze przedstawienie swoich planów i celów w jej trakcie.
 • KOMISJA REKRUTACYJNA. Poznanie, kto zasiada w komisji rekrutacyjnej oraz jakie są oczekiwania i kryteria oceny pomoże w lepszym dostosowaniu się do wymagań.
 • ZNAJOMOŚĆ KRYTERIÓW ROZMOWY REKRUTACYJNEJ. Zapoznanie się z kryteriami oceny pozwoli na lepsze przygotowanie się i zwiększy szanse na pozytywny wynik.
 • LIST MOTYWACYJNY, PODANIE, PRACA KANDYDACKA. Przygotowanie odpowiednich dokumentów stanowi istotny element procesu rekrutacyjnego.
 • MOCNE I SŁABE STRONY. Samoocena mocnych i słabych stron kandydata pozwoli na lepsze przygotowanie się do rozmowy oraz skuteczną prezentację swoich umiejętności i doświadczeń.
 • ĆWICZENIE. Regularne ćwiczenia pomagają w opanowaniu stresu oraz zwiększeniu pewności siebie w trakcie prezentacji.
 • POSTAWA, JĘZYK CIAŁA, WYGLĄD. Zwracanie uwagi na postawę, język ciała czy odpowiedni strój podczas rozmowy rekrutacyjnej może wpłynąć na postrzeganie kandydata przez komisję.

DZIEŃ ROZMOWY – już niebawem!

Na dzień rozmowy warto przygotować się mentalnie i emocjonalnie, dbając o pozytywne nastawienie oraz skupienie na celu.

 • NASTAWIENIE, POZYTYWNE MYŚLENIE. Pozytywne nastawienie i myślenie pomagają w opanowaniu stresu oraz skoncentrowaniu się na prezentacji swoich umiejętności.
 • PUNKTUALNOŚĆ. Punktualność jest kluczowa, ponieważ świadczy o szacunku dla czasu komisji rekrutacyjnej oraz własnego nastawienia wobec procesu rekrutacyjnego.
 • CISZA I SPOKÓJ. Przed rozpoczęciem rozmowy rekrutacyjnej warto zadbać o ciszę i spokój, aby móc skoncentrować się na prezentacji.
 • OGRANICZENIE STRESU. Pozwoli to na lepsze zaprezentowanie się w trakcie spotkania oraz skuteczną prezentację swoich kompetencji.

ROZMOWA – pole do popisu!

Rozmowa rekrutacyjna stanowi okazję do zaprezentowania swoich umiejętności, doświadczeń oraz celów edukacyjnych.

 • POCZĄTEK I KONIEC. Ważne, aby w odpowiedni sposób rozpocząć i zakończyć rozmowę rekrutacyjną, pozostawiając pozytywne wrażenie na komisji.
 • SŁUCHAJ UWAŻNIE. Uważne słuchanie pytań komisji rekrutacyjnej oraz odpowiednie reagowanie na nie jest kluczowe dla skutecznej komunikacji podczas rozmowy.
 • ODPOWIADAJ NA PYTANIA. Konkretne odpowiadanie na pytania oraz wyrażanie się w sposób klarowny i zrozumiały jest istotne dla efektywnej komunikacji.
 • GRZECHY, KTÓRYCH POPEŁNIĆ NIE MOŻESZ. Unikaj podstawowych błędów, które mogą zaszkodzić w trakcie rozmowy (np. nie śpiesz się, nie staraj się udawać kogoś, kim nie jesteś ).

PO ROZMOWIE – UFFFFFF!

Masz rozmowę rekrutacyjną za sobą!

Pewność siebie, opanowanie i pozytywna motywacja – to wszystko osiągniesz, kiedy dowiesz się, z czym się mierzysz i się do tego przygotujesz!

POBIERZ PORADNIK

Anna Wojciechowska – koordynatorka ds. przyjęć w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym Paderewski w Lublinie, nauczycielka techniki, product i digital design, podstaw przedsiębiorczości oraz biznesu i zarządzania w Międzynarodowych Szkołach Paderewski, dyplomowany doradca zawodowy, liderka zespołu zajęć artystycznych i opiekunka Paderewski Community Service.


Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Nasze szkoły