Dyżury 


 

Harmonogram dyżurów dyrekcji i koordynatorów
 

Imię i nazwisko

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Dyrektor 

Agnieszka Bojczuk
a.bojczuk@paderewski.lublin.pl
(sekretariat szkoły)

Prosimy o umówienie się na spotkanie przez sekretariat szkoły telefonicznie:

81 740 75 43 lub 663 123 101

Wicedyrektor

Izabela Kopik
i.kopik@paderewski.lublin.pl
(sekretariat szkoły)

9.00 – 15.20

 8.00 – 14.30

 8.00 – 13.45

 8.00 – 14.30

 10.00 – 14.00

Koordynator programu polskiego

Magdalena Kosior-Szychiewicz
m.kosior@paderewski.lublin.pl
(pokój 26)

 

8.00 – 9.30

15.00 – 15.30

11.00 – 11.30

 

10:30 – 11:30

Koordynator programu IB MYP

Magdalena Krzemińska
m.krzeminska@paderewski.lublin.pl
(pokój 32)

9:50 – 13:00

11:25 – 12:20

13:05 – 15:05

14:15 – 15:15

8:00 – 10:35

12:20 – 13:05

13:30 – 14:15

Koordynator programu IB DP

Barbara Ostrowska
b.ostrowska@paderewski.lublin.pl
(pokój 32)

 

8.00 – 9.30

8.00 – 11.30

8.00 – 12.00

9.30 – 11.30

Koordynator ds. przyjęć

Anna Wojciechowska
a.wojciechowska@paderewski.lublin.pl
(pokój 26)

11.30 – 13.30

11.30 – 13.30

9.00 – 11.30

8.00 – 9.45

 

14.00 – 15.45

(dyżur telefoniczny)

 

 

W godzinach dyżuru koordynatora możliwy jest także kontakt telefoniczny tel. kont. 663 123 113

 

 

Harmonogram dyżurów psychologów szkolnych

 

 poniedziałek

 wtorek

 środa

 czwartek

 piątek

Psycholog klas 2, 3, 4

Małgorzata Szpiłyk
m.szpilyk@paderewski.lublin.pl
(pokój 39)

 

8.00 – 15.00

8.00 – 16.00

8.00 – 13.00

8.00 – 16.00

Psycholog klas 1, doradca akademicki

Kamil Soroka

k.soroka@paderewski.lublin.pl

(pokój 39)

12.30 – 16.00

 8.00 – 11.30

 12.00 – 16.00

 11.30 – 16.00

8.00 – 13.00

Psycholog

Weronika Lenarczik

w.lenarczik@paderewski.lublin.pl

(pokój 39)

8.00 – 14.00

 

11.30 – 15.30

8.00 – 13.00

8.00 – 14.00

 

Harmonogram dyżuru biblioteki szkolnej

 

 poniedziałek

 wtorek

 środa

 czwartek

 piątek

Bibliotekarka

Adrianna Kawecka

a.kawecka@paderewski.lublin.pl

(biblioteka)

7.30 – 14.30

7.30 – 14.30

7.30 – 14.30

7.30 – 14.30

7.30 – 13.30

 

Harmonogram dyżurów organizacyjnych dla uczniów, nauczycieli i rodziców

Imię i nazwisko

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Dyrektor

Agnieszka Bojczuk
a.bojczuk@paderewski.lublin.pl

 

 

 

 

7.45 – 15.00

Wicedyrektor

Izabela Kopik
i.kopik@paderewski.lublin.pl

7.45 – 15.00

 

 

 

 

Koordynator programu polskiego 

Magdalena Kosior-Szychiewicz
m.kosior@paderewski.lublin.pl

 

7.45 – 15.00

 

 

 

Koordynator programu IB MYP

Magdalena Krzemińska
m.krzeminska@paderewski.lublin.pl

 

 

 

7.45 – 15.00

 

Koordynator programu IB DP

Barbara Ostrowska
b.ostrowska@paderewski.lublin.pl

 

 

7.45 – 15.00

 

 

 

Współpraca: