Liceum Paderewski to dobry wybór i inwestycja w przyszłość!


100% zdanych matur.
Absolwenci Paderewskiego studiują na wymarzonych kierunkach i uczelniach.
Nasi absolwenci uczą się na najbardziej prestiżowych uniwersytetach w Polsce i na świecie.
Uczniowie Paderewskiego zdobywają doświadczenie w realizacji projektów i prac badawczych.

 MIĘDZYNARODOWOŚĆ 

 

 SKUTECZNOŚĆ NAUCZANIA 

 • Droga edukacyjna każdego ucznia jest indywidualna – uwzględnia jego predyspozycje i zainteresowania.
 • Kadra nauczycielska Paderewskiego to doświadczeni eksperci w swojej dziedzinie i profesjonaliści w edukacji. Wielu z nich to wykładowcy akademiccy.
 • Czas na naukę w szkole jest maksymalnie wykorzystywany na zdobywanie wiedzy, a praca domowa zadawana jest jedynie w celach utrwalających wiadomości i umiejętności.
 • Każdy uczeń jest traktowany indywidualnie, ponieważ nauka odbywa się w małych klasach.
 • Lekcje prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi (m.in. tablety) oraz podręczników w wersji elektronicznej.
 • Uczniowie nie tracą czasu na odpytywanie przy tablicy, każda minuta lekcji jest wykorzystywana na uczenie się.
 • Licealiści mogą poszerzać swoją wiedzę z interesujących ich obszarów naukowych – w ramach przedmiotowych kół olimpijskich.
 • Szkoła objęta jest patronatem uczelni wyższej z Warszawy co umożliwia licealistom kontakt ze środowiskiem akademickim oraz uczestnictwo w webinarach, wykładach i warsztatach w formie zdalnej lub odwiedzając Szkołę Główną Handlową.

 

 BEZPIECZEŃSTWO 

 • Uczniowie mają zapewnione bezpieczeństwo na terenie szkoły, m.in. dzięki ochronie i monitoringowi.
 • Licealiści uczą się w dobrej i przyjaznej atmosferze. Szkoła prowadzi działania w zakresie przeciwdziałania przemocy fizycznej i psychicznej.
 • Uczniowie poznają swoje prawa oraz otrzymują informacje praktyczne związane z bezpieczeństwem, m.in. podczas spotkań ze specjalnymi z gośćmi, takimi jak sędzia czy specjaliści od spraw bezpieczeństwa w Internecie.
 • Szkoła pielęgnuje wśród uczniów postawy wrażliwości i szacunku do drugiego człowieka, tolerancji oraz otwartości na inne kultury.
 • Liceum Paderewski zyskało tytuł Szkoły Przyjaznej LGBTQ+. W 2022 r. nasze otrzymaliśmy tablicę „Bezpieczna szkoła”.
 • Uczniowie zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony nauczycieli i psychologów, którzy są do stałej dyspozycji rodziców i uczniów.
 • Szkoła dba o rozwijanie i wzmacnianie pozytywnych więzi między uczniami – co roku w ramach zielonej szkoły licealiści poznają swoje mocne strony i samych siebie.

 

 PASJA 

 • Szkoła wspiera rozwój uczniów i stwarza im warunki do odnoszenia sukcesów na różnych płaszczyznach.
 • Uczniowie mogą korzystać z nowoczesnej infrastruktury sportowej szkoły – pełnowymiarowej hali sportowej, a także siłowni, ścianki wspinaczkowej oraz sali aerobowej.
 • Uczniowie mają do wyboru inspirujące i rozwojowe zajęcia dodatkowe:
  - artystyczne (m.in. Chór Akademos, teatr szkolny, zajęcia dziennikarsko-medialne)
  - sportowe (m.in. piłka nożna, koszykówka, siatkówka).
 • Licealiści mogą angażować się w działania społeczne w ramach wolontariatu. Prężnie działają również stowarzyszenia uczniowskie, które realizują indywidualne inicjatywy.

 

 PROCES REKRUTACJI 

KROK 1: Kwestionariusz kandydata i list motywacyjny
Wypełnienie i przesłanie formularza online.

KROK 2: Dokumenty 
Dostarczenie drogą mailową niezbędnych dokumentów.

KROK 3: Sesja egzaminacyjna 
Egzamin pisemny z języka angielskiego oraz rozmowa rekrutacyjna.

KROK 4: Podsumowanie rekrutacji i decyzja komisji rekrutacyjnej

 

Trwa rekrutacja do klas 1 na rok szkolny 2024/2025

REKRUTACJA NA ROK 2024/2025

 


Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z koordynatorem ds. przyjęć Anną Wojciechowską:

SPRAWDŹ DYŻUR KOORDYNATORA

Współpraca: