Stypendia i bonifikaty


Uczniowie Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Paderewski mogą otrzymać jednorazowe stypendia za wysokie wyniki w nauce, a także za wyniki olimpijskie. Sprawdź, jakie stypendia można uzyskać w klasach z programem polskim dwujęzycznym (PPDw), a także w klasach z programem międzynarodowym International Baccalaureate (IB).

W Paderewskim realizujemy również Szkolny Program Wsparcia Uczniów Uzdolnionych Naukowo „Udany start w przyszłość”. Program kierowany jest do uczniów, którzy rozpoczynający naukę w Liceum Paderewski w roku szkolnym 2024/2025.  Mogą z niego skorzystać osoby, które w klasie 8 uzyskały wysokie wyniki w olimpiadach przedmiotowych dla szkół podstawowych lub kuratoryjnych konkursach przedmiotowych. Szczegóły poniżej.

Stypendia w klasach PPDw   Stypendia w klasach IB   Udany start w przyszłość

Program stypendialny dla uczniów klas polskich dwujęzycznych (PPdw)

 

STYPENDIA ZA WYSOKIE WYNIKI W NAUCE

 

Klasa 1 PPDw

W klasie 1 stypendium jednorazowe w kwocie 1500 zł przyznawane jest za:

 • średnią ocen 5,2

oraz

 • laureatom konkursów/zawodów (artystycznych, sportowych, wiedzowych) lub uczestnikom II etapu olimpiady
Klasa 2 PPDw

W klasie 2 stypendium jednorazowe w kwocie 1500 zł przyznawane jest za:

 • średnią ocen 5,0

oraz

 • laureatom konkursów/zawodów (artystycznych, sportowych, wiedzowych) lub uczestnikom II etapu olimpiady
Klasa 3 PPDw

W klasie 3 stypendium jednorazowe w kwocie 1500 zł przyznawane jest za:

 • średnią ocen 5,0

oraz

 • laureatom konkursów/zawodów (artystycznych, sportowych, wiedzowych) lub uczestnikom II etapu olimpiady
Klasa 4 PPDw

W klasie 4 stypendium jednorazowe w kwocie 2500 zł przyznawane jest za:

 • średnią ocen 5,0 oraz średnią z matury polskiej dwujęzycznej (PPdw) na poziomie min 80 centyla z przedmiotów podstawowych i dwóch przedmiotów rozszerzonych

oraz

 • laureatom konkursów/zawodów (artystycznych, sportowych, wiedzowych) lub uczestnikom II etapu olimpiady

STYPENDIA ZA WYNIKI OLIMPIJSKIE

 

Uczniowie Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Paderewski mogą otrzymać:

 • 2000 zł za tytuł finalisty olimpiady na szczeblu ogólnopolskim
 • 4000 zł za tytuł laureata olimpiady na szczeblu ogólnopolskim
 • 5000 zł za tytuł laureata olimpiady międzynarodowej

 

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: Regulamin stypendiów.


Program stypendialny dla uczniów klas międzynarodowego programu IB

 

STYPENDIA ZA WYSOKIE WYNIKI W NAUCE

 

Klasa 1 IB MYP

W klasie 1 stypendium jednorazowe w kwocie 1500 zł przyznawane jest za:

 • średnią ocen 5,2

oraz

 • laureatom konkursów/zawodów (artystycznych, sportowych, wiedzowych) lub uczestnikom II etapu olimpiady
Klasa 2 IB MYP

W klasie 2 stypendium jednorazowe w kwocie 1500 zł przyznawane jest za:

 • średnią ocen 5,0

oraz

 • laureatom konkursów/zawodów (artystycznych, sportowych, wiedzowych) lub uczestnikom II etapu olimpiady lub za wysokie wyniki w sesji eAssessment
Klasa 3 IB DP

W klasie 3 stypendium jednorazowe w kwocie 1500 zł przyznawane jest za:

 • średnią ocen 5,0

oraz

 • laureatom konkursów/zawodów (artystycznych, sportowych, wiedzowych) lub uczestnikom II etapu olimpiady
Klasa 4 IB DP

W klasie 4 stypendium jednorazowe w kwocie 2500 zł przyznawane jest za:

 • średnią ocen 5,0 oraz średnią z matury IB DP na poziomie min 37 pkt (w tym średnią 6,0 z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie HL)

oraz

 • laureatom konkursów/zawodów (artystycznych, sportowych, wiedzowych) lub uczestnikom II etapu olimpiady

STYPENDIA ZA WYNIKI OLIMPIJSKIE

 

Uczniowie Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Paderewski mogą otrzymać:

 • 2000 zł za tytuł finalisty olimpiady na szczeblu ogólnopolskim
 • 4000 zł za tytuł laureata olimpiady na szczeblu ogólnopolskim
 • 5000 zł za tytuł laureata olimpiady międzynarodowej

 

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: Regulamin stypendiów.


Udany start w przyszłość

PROGRAM WSPARCIA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH NAUKOWO

„Udany start w przyszłość” to program, który wspiera uczniów Liceum Paderewski na ich ścieżce edukacyjnej. Wspólnie z młodymi ludźmi odkrywamy ich mocne strony. Pomagamy w postawieniu sobie celów edukacyjnych oraz stworzeniu planu ich realizacji. Organizujemy zajęcia, które nie tylko dostarczą praktycznych informacji, ale umożliwią też rozwój kluczowych kompetencji przyszłości. Towarzyszymy uczniom w rozwijaniu zainteresowań i talentów.

Postaw na dobry start i zrealizuj marzenia z Liceum Paderewski!

 

Kto może skorzystać z programu?

Do programu „Udany start w przyszłość” mogą przystąpić osoby spełniające warunki:

 1. uczniowie rozpoczynający naukę w Liceum Paderewski w roku szkolnym 2024/2025
 2. uczniowie, którzy podczas nauki w szkole podstawowej uzyskali (jeden tytuł lub więcej):
 • tytuł laureata w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej (z przedmiotów profilowych np. uczeń profilu medycznego – z biologii lub chemii)
 • tytuł laureata w kuratoryjnym konkursie przedmiotowym i tematycznym dla szkół podstawowych z przedmiotów profilowych

 

Jakie wsparcie oferuje szkoła?

 • CZESNE 50% TANIEJ

Bonifikata obowiązuje przez 2 pierwsze lata nauki w szkole.

 • EGZAMIN CERTYFIKOWANY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

Możliwość przystąpienia do egzaminu przez 4 lata nauki w szkole.

 • BEZPŁATNY UDZIAŁ W ZIELONEJ SZKOLE.

Wyjazd organizowany w klasie 1.

 • TUTORING

Opieka nauczyciela-mentora rozwoju.

 • ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia z przedmiotów profilowych.

 • LEKCJE AKADEMICKIE NA UCZELNIACH WYŻSZYCH

Zajęcia powiązane z wybranym profilem klasy.

Współpraca: