Projekty Interdyscyplinarne w klasach dwujęzycznych

27 maja 2021

Klasy realizujące program dwujęzyczny przygotowały prace badawcze z różnych przedmiotów w ramach Dni Projektów Interdyscyplinarnych.

Na początku maja uczniowie klas 1a, 2a, 2v we współpracy z nauczycielami przedmiotów rozszerzonych wybierali temat projektu, metody badawcze oraz ustalali plan pracy.

Produkty finalne zostały przedstawione w prezentacjach multimedialnych prezentowanych w języku angielskim. Oceniane były przez nauczycieli języka angielskiego oraz nauczycieli przedmiotów rozszerzonych. Ocenie podlegała znajomość języka angielskiego, a zwłaszcza terminologii specjalistycznej, umiejętność argumentacji i planowania.

Po zakończeniu pracy nad projektami uczniowie podsumowali swoją pracę, podkreślając, że bardzo dużo nauczyli się dzięki eksperymentom. Ciekawym doświadczeniem okazały się także prezentacja projektów i tworzenie raportu z przeprowadzonych badań w języku angielskim.

Dni Projektów Interdyscyplinarnych dały uczniom możliwość wykorzystania i prezentacji kompetencji, które zdobyli wcześniej w trakcie nauki w programie dwujęzycznym.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz możliwość zapoznania się z projektami na poniższej stronie:

Dni Projektów Interdyscyplinarnych 2021

 

Nasze certyfikaty: