Drugie miejsce w rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+ 2022

19 maja 2022

Międzynarodowe Liceum Paderewski zostało zgłoszone do Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+ , zajęło drugie miejsce w Polsce i otrzymało „Dyplom równości” oraz tablicę „Bezpieczna szkoła”. 

Ranking dotarł do ponad 2000 szkół. Uczniowie i uczennice ocenili placówki pod kątem otwartości i bezpieczeństwa swoich rówieśników. Jesteśmy dumni, że nasi uczniowie, poprzez zgłoszenie naszej szkoły do Rankingu potwierdzili nam i całej Polsce, że w Paderewskim czują się akceptowani, traktowani z życzliwością i otwartością. Prawa ucznia do swobody myśli, przekonań, sumienia i wyznania oraz orientacji seksualnej zapisane w „Statucie MLO Paderewski nie są tylko martwym zapisem, ale rzeczywistym doświadczeniem naszych uczennic i uczniów. 

W dniu dzisiejszym, 19 maja, w auli szkoły odbyło się oficjalne wręczenie Dyplomu równości oraz tablicy „Bezpieczna szkoła„, która zostanie zamontowana przy głównym wejściu. Ceremonii wręczenia dokonał Dominik Kuc, koordynator rankingu szkół przyjaznych młodzieży LGBTQ+. W konferencji udział wzięli również: Kamil Konieczny – Przewodniczący młodzieżowej Rady Miasta Lublin, Ambasador Europejskiej Stolicy Młodzieży, Inga Sobolska – Rzeczniczka do spraw Równości oraz reprezentacja naszego liceum: Agnieszka Bojczuk, dyrektor szkoły, Antonina Krawczyk – Młodzieżowa Radna i Zuzanna Ogrodowczyk – uczennica kl. 1.

 

 

fot. Marcin Pietrusza


– Prawa człowieka, wolność i tolerancja to wartości, na których powstało nasze liceum
. W naszej pracy z młodzieżą aktywnie je krzewimy. Mamy prężnie działający klub Amnesty International, który organizuje maratony pisania listów w obronie ludzi dyskryminowanych i niesłusznie więzionych. Ponadto, Samorząd Uczniowski, przy wsparciu nauczycieli, organizuje Tęczowe Piątki, by wyrazić solidarność z osobami LGBTQ+. Uczestniczymy w wielu projektach równościowych i antydyskryminacyjnych m. in. w
Szkole Równego Traktowania organizowanym przez Fundację im. B. Geremka; organizujemy projekty i wymiany międzynarodowe poświęcone tej tematyce – dyrektor Agnieszka Bojczuk.

Młodzież wskazała naszą szkołę jako miejsce, w którym mogą bezpiecznie poszukiwać siebie i dostawać wsparcie – wierzymy, że poprzez życzliwość i otwartość naszych nauczycieli uczymy młodzież otaczać innych szacunkiem i empatią. 

 

 

– W naszej szkole podejmowane są liczne inicjatywy równościowe takie jak Tęczowy Piątek. My, uczennice i uczniowie, możemy chodzić z tęczowymi przypinkami, nikt nie ma z tym najmniejszego problemu. Przez dwa lata swojej edukacji nigdy nie spotkałam się z sytuacją, w której ktokolwiek byłby dyskryminowany przez kogokolwiek. Każda uczennica i każdy uczeń w naszej szkole może być sobą, wyglądając przy tym jak chce i może być kim chce. –  Antonina Krawczyk, uczennica Paderewskiego, kl. 2B.

 

 

Współpraca: