Inauguracja dołączenia do sieci szkół PASCH

6 marca 2023

1 marca 2023 r. odbyła się uroczysta inauguracja dołączenia MLO Paderewski do sieci szkół PASCH.

 

Uroczystość rozpoczęła się występem Chórów Akademos, które wykonały „Odę do radości”. Następnie dyrektorka Agnieszka Bojczuk przywitała uczniów oraz przybyłych gości: Maximiliana Weissa (Konsultanta ds. Nauczania Języka Niemieckiego z Instytutu Goethego w Warszawie), Katarzynę Soszkę-Ogrodnik (senior mangera w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec), Michała Krawczyka (Posła RP), prof. dr hab. Andrzeja Kidybę (Konsula Honorowego RFN w Lublinie), dr Jadwigę Dethloff (założycielkę Szkoły Dethloff Schule), Tomasza Wziątka (dyrektora Szkoły Dethloff Schule), Violettę Winiarczyk (sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego), Wiesławę Wąsik (doradcę metodycznego j. niemieckiego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych), Virginię Sitarz (dyrektorkę Szkoły Podstawowej Klonowic) oraz Anetę Śliwkę (nauczycielkę j. niemieckiego Szkoły Podstawowej Klonowic).

Następnie głos zabrał Maximilian Weiss, który opowiedział o tym jakie możliwości mają uczniowie i nauczyciele szkół należących do sieci PASCH. Z kolei Katarzyna Soszka-Ogrodnik podzieliła się osobistymi doświadczeniami, jakie przyniosła jej znajomość języka niemieckiego. Prof. dr hab. Andrzej Kidyba opowiedział, jakie korzyści niesie ze sobą nie tylko znajomość języków, ale też otwartość na inne kultury. Dr Jadwiga Dethloff opowiedziała o działalności Dethloff Deutschschule oraz o niezwykle ciekawych inicjatywach, rozwijających zdolności językowe uczniów.

Kolejnym punktem programu był mini recital jazzowy w wykonaniu ucznia Michała Kaliszuka. Następnie odbył się panel maturzystów „Perspektywy z językiem niemieckim”, w czasie którego uczniowie po niemiecku opowiadali, jakie korzyści dostrzegają w znajomości języka obcego. Po panelu goście zostali zaproszeni do krótkiej dyskusji z młodzieżą.

Punktem kulminacyjnym było oficjalne odsłonięcie tablicy PASCH, dokonane przez dyrektorkę Agnieszkę Bojczuk i Konsula Honorowego RFN w Lublinie prof. dr hab. Andrzeja Kidybę.

Po krótkiej przerwie na poczęstunek, uczniowie MLO Paderewski wysłuchali prezentacji „Deutschkenntnisse – und jetzt?”. Warsztaty prowadzone przez Maximiliana Weissa dotyczyły korzyści wynikających z dobrej znajomości niemieckiego. Uczniowie  otrzymali informacje na temat możliwości studiowania w Niemczech, zdobycia stypendium w Niemczech oraz procedur przestrzeganych podczas ubiegania się o przyjęcie na studia.

Chcielibyśmy podkreślić, że przyjęcie do sieci PASCH jest dla nas dużym wyróżnieniem i powodem do dumy. O wszystkich działaniach podejmowanych w ramach tej inicjatywy będziemy informować na stronie Sieć szkół PASCH.

 

 

Współpraca: