Lekcje języka niemieckiego z native speakerem w Liceum Paderewski

14 listopada 2023

Od kilku tygodni w Liceum Paderewski gości Janice, wolontariuszka z Berlina. Pomaga ona w przygotowaniu i prowadzeniu lekcji języka niemieckiego.

 

Janice, jako native speaker, pełni ważną rolę podczas prowadzenia lekcji oraz przygotowywania materiałów realioznawczych. Jej obecność w klasie umożliwia uczniom bezpośredni kontakt z autentycznym językiem oraz kulturą niemieckojęzyczną. Dzięki jej biegłości językowej uczniowie mają okazję doskonalić umiejętności komunikacyjne oraz rozumienia kontekstu kulturowego.

Podczas lekcji Janice często wykorzystuje różnorodne metody nauczania, co przyczynia się do bardziej angażującego i efektywnego uczenia się. Ponadto jej udział w przygotowywaniu materiałów realioznawczych gwarantuje, że uczniowie mają dostęp do aktualnych, autentycznych tekstów i zasobów, które odzwierciedlają rzeczywiste sytuacje życiowe oraz różnorodność językową.

Dzięki pracy native speaker uczniowie nie tylko rozwijają umiejętności językowe, ale również zdobywają głębsze zrozumienie kultury, tradycji i zwyczajów związanych z językiem niemieckim. To z kolei przyczynia się do pełniejszego opanowania języka oraz przygotowuje uczniów do skutecznego komunikowania się w rzeczywistych sytuacjach społecznych i zawodowych.

Janice będzie gościć w naszej szkole pół roku. Jej obecność jest możliwa dzięki przynależności Liceum Paderewski do sieci szkół PASCH.

 

Hallo, ich bin Janice und ab jetzt für 6 Monate an der Schule. Ich bin 19 Jahre alt und komme aus Berlin. Dort habe ich mich immer für Kunst, Theater und Literatur interessiert. Außerdem habe ich einige Jahre getanzt. Nach dem Abitur habe ich mich für einen Freiwilligendienst entschieden. Das Programm „kulturweit“ von der UNESCO hat mich dann einem Goethe-Institut zugeordnet, welches mich nach Lublin geschickt hat. Polnisch spreche ich leider noch nicht, aber ich gebe mein Bestes, es zu lernen. Hier in Paderewski darf ich die Deutschlehrerinnen im Unterricht unterstützen. Als Muttersprachler freue ich mich darauf, mit euch zu sprechen und alle Fragen zu beantworten, die ihr zu Deutschland und der deutschen Sprache habt. Für alle Deutschlernenden ist das ein großer Vorteil, da sie leicht ihre Aussprache verbessern können und ein authentisches Deutschlandbild bekommen können. Zu Sprache gehört immer auch Kultur, über die ich viel erzählen kann und auch beispielsweise Musik, die ich empfehlen und vorstellen kann.

Hello, my name is Janice and I’m going to be at this school for about 6 months. I’m currently 19 years old and I’m from Berlin. Growing up, I’ve always liked art, theater and literature. Additionally, I danced for a few years. After finishing school, I decided to do some volunteer work. My programm is called „kulturweit“ and organized by the UNESCO. They send me to a Goethe-Institut and they moved me here to Lublin. Unfortunately, I don’t speak any Polish, but I’m trying my best to learn it. At Paderewski I can help the German teachers in class. As a native speaker, I’m looking forward to talking to you guys and answering all your questions about Germany and the German language. It is a big advantage for all the students learning German because they can easily improve their pronunciation and get an authentic overview of Germany. Culture is also always a big part of a language and I can tell a lot about it, for example, by showing German music, etc..

Współpraca: