Liceum Paderewski na I miejscu (w Lublinie) w j. polskim wg wskaźników EWD

13 stycznia 2020

Instytut Badań Edukacyjnych opublikował wskaźniki EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej) za lata 2017-2019, które określają wkład – pracy szkoły – w wyniki nauczania uczniów, pokazując przyrost ich wiedzy w liceum.

Z badania „Edukacyjnej wartości dodanej” wśród lubelskich szkół za lata 2017-2019 wynika, że uczniowie w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym Paderewski uzyskali na j. polskim (I miejsce w Lublinie) największy przyrost wiedzy oraz na przedmiotach humanistycznych (3 miejsce w Lublinie).

EWD – to metoda pomiaru jakości nauczania i postępów w nauce, pozwala ocenić pracę liceum, jest narzędziem oceny pracy szkół, pokazuje efekty pracy z uczniami na poszczególnych przedmiotach lub w grupie przedmiotów.

EWD – określa postęp w zdobywaniu wiedzy i umiejętności u licealistów, poprzez zestawienie wyników, z jakimi przyszli na początku do szkoły, z wynikami końcowymi, z jakimi ją opuszczają.
Całościowo Międzynarodowe Liceum Paderewski jest na 8 miejscu w Lublinie.

Współpraca: